Yıl 2014, Cilt: 2 Sayı : 2 Sayfalar 71 - 79 2014-05-08
BİRDEN FAZLA KRONİK HASTALIĞI OLAN BİR ÇOCUĞA OREM ÖZ BAKIM YETERSİZLİĞİ TEORİSİNE GÖRE HEMŞİRELİK BAKIMI VERİLMESİ: BİR OLGU SUNUMU
Filiz ÖZKAN,Ümit SEVİĞ,Handan ZİNCİR
15 261

Öz entrCourse of the chronic diseases in children differ according to the child, his/her family, type of the disease, social environment and medical care while it facilitates or complicates child’s adaptation to the disease. For solutions of compliance problems, nurse develops child’s self-care agency by using nursing care and educational approaches. Nurses can achieve opportunities to evaluate health status of people, to organise and analyse the data and to explain the information by using theories. In this case report which covers a child with multiple chronic conditions, Orem’s Self-Care Deficiency Theory was used in order to help subject overcome limitations and succeed his/her self-care, to give self-care with proper nursing education and consultation methods involving child’s family and to qualify in management of self-careÇocuklarda kronik hastalıklar; çocuğa, aileye, hastalığın tipine, sosyal çevreye ve al­dığı tıbbi bakıma göre değişmekte ve çocuğun hastalığa uyumunu kolaylaştırmakta ya da zorlaştırmaktadır. Uyum sorunlarının çözümünde hemşire, hemşirelik bakımını ve eğitici yaklaşımlarını kullanarak çocuğun öz-bakım gücünü geliştirmektedir. Hemşireler teorileri kullanarak, bireylerin sağlığını değerlendirme, verileri organize etme, analiz etme ve bu bilgiyi açıklama olanağı elde edebilmektedirler. Birden fazla kronik hastalığı olan çocuğu ele alan bu olguda, Orem'in Öz bakım Yetersizliği Teorisi, bireyin sınırlılıklarının üstesinden gelmesinde ve bireye öz bakımını başarabilmesinde yardım etmek, ailesini içine alarak uygun hemşirelik eğitimi ve danışmanlığı ile öz bakımını sağlamak ve yönetmekte yeterli hale getirmek için kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler

entrChild with chronic disease, self-care deficiency theory, nursing careKronik hastalıklı çocuk, öz bakım yetersizliği teorisi, hemşirelik bakımı
Avdal EÜ, Kızılcı S. Diyabet ve özbakım eksikliği hemşirelik teorisinin kavram ana- lizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2010; 3(3): 164-168. Akdemir N, Birol L. İç hastalıkları ve hemşirelik bakımı. Ankara: Sistem Ofset; 2005: 193-200.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 8 Mayıs 2014
Bölüm Olgu Sunumu Bölümü
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 8 Mayıs 2014


Makalenin Yazarları
Filiz ÖZKAN
Ümit SEVİĞ
Handan ZİNCİR