Yıl 2016, Cilt: 31 Sayı : 3 Sayfalar 101 - 107 2016-12-30
Effect of Phosphorous-Enriched Biochar on the Growth and Mineral Element Concentration of Lettuce (Lactuca Sativa L. cv. Maritima)
Fosfor ile Zenginleştirilmiş Biyokömürün Marul Bitkisinin (Lactucasativa L. cv. Maritima) Gelişimi ve Mineral Element Konsantrasyonu Üzerine Etkisi
Özge ŞAHİN,Mehmet Burak TAŞKIN,Emre Can KAYA,Havva TAŞKIN
12 261

Tavuk gübresinden elde edilmiş biyokömür (BK) ve fosfor ile zenginleştirilmiş biyokömürün (BK+fosfor) marul bitkisinin birinci ve ikinci ürün verim ve mineral element konsantrasyonlarına etkisi belirlenmiştir. Araştırmada marul bitkisi kontrol ile P konsantrasyonu 200 mg kg-1 olacak şekilde fosfor, BK ve BK+fosfor uygulamaları ile vejetasyon dönemi boyunca yetiştirilmiştir. Hasat edilen bitkilerin yaş ağırlıkları ile N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu ve Mn konsantrasyonları belirlenmiştir. Bitkilerin ilk hasatının ardından aynı saksılara uygulamaların bakiye etkisini belirlemek amacıyla tekrar marul fidesi dikilmiş ve ilk hasattaki parametler üzerine etkisi belirlenmiştir. Araştırma sonucunda en yüksek yaş ağırlık her iki denemede de fosfor ve BK+fosfor uygulamasından elde edilmiştir. Birinci denemeden elde edilen ürünün N konsantrasyonları üzerine uygulamaların etkisi istatistiki olarak önemli bir fark yaratmazken, ikinci üründe en yüksek N konsantrasyonu BK ve BK+fosfor uygulamasında belirlenmiştir. Her iki üründe de en yüksek P, K, Ca ve Mg konsantrasyonunu BK+fosfor uygulamasında belirlenmiştir. Uygulamaların birinci ve ikinci ürünün Fe, Zn, Cu ve Mn konantrasyonları üserine etkisi farklı olmuştur. Bu araştırma sonucunda tükenmekte olan fosfor kaynaklarının daha etkin kullanılabilmeleri için biyokömür ile fosforun karıştırılarak uygulanmasının etkili bir strateji olacağını söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler

Agblevor, F.A., Beis, S,. Kim, S.S., Tarrant, R., Mante, N.O. (2010) Biocrude oils from the fast pyrolysis of poultry litter and hardwood. Waste Management 30:298-307.
Birincil Dil
Konular Mühendislik, Ziraat
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2016
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2016


Makalenin Yazarları
Özge ŞAHİN
Mehmet Burak TAŞKIN
Emre Can KAYA
Havva TAŞKIN