Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı : 4 Sayfalar 250 - 254 2019-11-11
KIBT görüntülerinde saptanan canalis sinuosus ile ilişkili aksesuar kanallar: Vaka serisi
Hatice TETİK,Fatma Nur YILDIZ,Zühre AKARSLAN
15 261

Öz Maksilla anterior bölge sıklıkla cerrahi işlemlergerektiren bir alandır. Cerrahi işlemlerden sonra oluşabilecekkomplikasyonların önlenmesi açısından bu bölgedeki nörovasküler yapılarıntanımlanması gereklidir. Bu vaka serisinin amacı KIBT görüntülerinde canalissinuosus ile ilişkili aksesuar kanallar bulunan 11 hastanın raporedilmesidir. Gazi Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı’nabaşvuran 3 kadın, 8 erkek (yaş aralığı: 15-67) hastanın KIBT görüntülerinde canalissinuosus ile ilişkili aksesuar kanallar tespit edildi. Bu aksesuarkanalların lokalizasyonu, sayısı ve çapı incelendi. 11 hastada canalissinuosus ile ilişkili 25 adet aksesuar kanal tespit edildi. Bunların 12’ sisağ tarafta, 13’ ü sol tarafta lokalize idi. Aksesuar kanal 7 hastada bilateralolarak izlendi. Aksesuar kanalların 15’ inin çapı 1 mm’ den küçüktü. Ölçülençaplar 1.02-2.0 mm arasında değişmekteydi. Üç hastada 1, 3 hastada 2, 4 hastada3, 1 hastada 4 adet aksesuar kanal tespit edildi. Diş hekimleri maksillaanterior bölgede canalis sinuosus ile ilişkili aksesuar kanallarınolabileceğini göz önünde bulundurmalıdır

Anahtar Kelimeler

Anatomik varyasyon, canalis sinuosus, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi
1. Rodella LF, Buffoli B, Labanca M, Rezzani R. A review of the mandibular and maxillary nerve supplies and their clinical relevance. Arch Oral Biol. 2012;57(4):323-34.2. Hu KS, Kwak HH, Song WC, Kang HJ, Kim HC, Fontaine C, Kim HJ. Branching patterns of the infraorbital nerve and topography within the infraorbital space. J Craniofac Surg. 2006;17:1111-15.3. Neves FS, Crusoe´-Souza M, Franco LCS, Caria PHF, Bonfim-Almeida P, Crusoe´-Rebello I. Canalis sinuosus: a rare anatomical variation. Surg Radiol Anat. 2012;34(6):563–66.4. Jones FW. The anterior superior alveolar nerve and vessels. Journal of anatomy. 1939;73(4):583-91.5. Machado VDC, Chrcanovic BR, Felippe MB, Júnior LM, Carvalho PSP. Assessment of accessory canals of the canalis sinuosus: a study of 1000 cone beam computed tomography examinations. Int J Oral Maxillofac Surg. 2016;45(12):1586-91.6. Hong YH, Mun SK. A case of massive maxillary sinus bleeding after dental implant. Int J Oral Maxillofac Surg. 2011;40: 758–60.7. Liang X, Lambrichts I, Corpas L, Politis C, Vrielinck L, Ma GW, Jacobs R. Neurovascular disturbance associated with implant placement in the anterior mandible and its surgical implications: literature review including report of a case. Chin J Dent Res. 2008;11: 56 –64.8. Shelley AM, Rushton VE, Horner K. Canalis sinuosus mimicking a periapical inflammatory lesion. Br Dent J. 1999;186(8):378-9.9. Oliveira-Santos C, Rubira-Bullen IR, Monteiro SAC, Leo ´n JE, Jacobs R. Neurovascular anatomical variations in the anterior palate observed on CBCT images. Clin Oral Implants Res. 2013; 24: 1044-48.10. Von Arx T, Lozanoff S, Sendi P, Bornstein MM. Assessment of bone channels other than the nasopalatine canal in the anterior maxilla using limited cone beam computed tomography. Surg Radiol Anat. 2013;35: 783–90.
Birincil Dil tr
Konular Diş Hekimliği
Yayımlanma Tarihi 11 Kasım 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0003-0533-8513Yazar: Hatice TETİK (Sorumlu Yazar)

Orcid : 0000-0002-9467-5572Yazar: Fatma Nur YILDIZ

Orcid : 0000-0001-9237-412XYazar: Zühre AKARSLAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Kasım 2019


Makalenin Yazarları
Hatice TETİK
Fatma Nur YILDIZ
Zühre AKARSLAN