Yıl 2018, Cilt: 29 Sayı : 84 Sayfalar 31 - 50 2018-07-06
The Relationship of Financial Wellbeing to Burnout According to Generations
Finansal İyilik ve Tükenmişlik İlişkisinin Kuşaklar Bazında İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
Gönen İlkar DÜNDAR,Gülbeniz AKDUMAN,Zeynep HATİPOĞLU
17 261

Günümüz iş dünyasında gelişim ve rekabetin artan ivmesine karşın, kişilerin yaşam koşulları zorlaşmakta ve sosyoekonomik imkanları da her geçen gün daha da azalmaktadır. Artan ihtiyaçlar ve harcamalar karşısında yetersiz kalan gelir ve finansal imkanlar kişilerin gelir-gider dengesini sağlama konusunda sorunlar yaşamalarına ve mutsuz hissetmelerine sebep olmaktadır. Karşılanamayan istekler ve beklentiler sonucunda zamanla yıpranan, enerjisi ve gücü tükenen kişilerin iç kaynaklarında tükenmişlik yaşanmaya başlar. Bu bağlamda kişilerin tükenmişliklerini etkileyen en önemli etkenlerden biri olan finansal iyilik kavramının tükenmişlikle arasında ilişki olup olmadığını analiz etmek amacıyla yapılan anketimizin birinci bölümünde kişisel bilgi formu, ikinci bölümünde finansal iyilik hali ölçeği, üçüncü bölümünde tükenmişlik ölçeği kullanılmıştır. Araştırmamız sonucunda finansal iyilik hali ile duygusal tükenmişlik (r = 0,17), duyarsızlaşma (r = 0,15), tükenmişlik toplam puanları (r = 0,18) arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir (p < 0,01). Genel olarak finansal iyilik hali ile kişisel başarısızlık algısı arasında anlamlı ilişki bulunmamaktadır (p > 0,05). 

Anahtar Kelimeler

Adams, T., & Moore, M. (2007). High-risk health and credit behavior among 18 to 25 year-old college students. Journal of American College Health, 56(2), 101–108. http://dx.doi.org/10.3200/ JACH.56.2.101-108
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 6 Temmuz 2018
Bölüm MAKALELER
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 6 Temmuz 2018


Makalenin Yazarları
Gönen İlkar DÜNDAR
Gülbeniz AKDUMAN
Zeynep HATİPOĞLU