Cilt: 6 Sayı : 21
HALK BİLMECELERİNDE RENKLERİN KULLANIM SIKLIĞI VE İŞLEVSELLİĞİ
HALK BİLMECELERİNDE RENKLERİN KULLANIM SIKLIĞI VE İŞLEVSELLİĞİ
Dr. Fevzi KARADEMİR

22 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Acıpayamlı, Orhan (1978), Halkbilim Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu yayınları, Ankara.
Dr. Fevzi KARADEMİR