Cilt: 5 Sayı : 1
Yerli Fiğ (Vicia sativa L.)’de Kimyasal Gübre, Ahır Gübresi ve Bazı Toprak Düzenleyicilerin Ot ve Tohum Verimine Etkileri
The Effects of Chemical Fertilizer, Farmyard Manure and Some Soil Conditioners on Yield, Hay Quality and Some Traits of Common Vetch (Vicia sativa L.)
İsmail GÜL,Zeynep DUMLU GÜL,Mustafa TAN

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Anonim 1991. Türkiye Toprakları Verimlilik Envanteri. T.C. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
İsmail GÜL,Zeynep DUMLU GÜL,Mustafa TAN