Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı : 3 Sayfalar 120 - 125 2018-09-28
3.TRİMESTİRDE GEBELİKLE İLİŞKİLİ BEL AĞRISININ AZALTILMASI, YAŞAM VE UYKU KALİTESİNİ ARTTIRILMASINDA KİNESİO-TERAPİ VE EV EGZERSİZİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
İrem ŞENYUVA,Meryem KÖSEHASANOĞULLARI,Nihal YILMAZ,Ezel GÜNAY,Ali Yavuz KARAHAN
10 261

Öz Amaç: Bu çalışmanın amacı gebeliğin 3. trimestirinde gebelikle ilişkili bel ağrısını azaltması, yaşam ve uyku kalitesini arttırılmasında Kinesio-terapi ile ev egzersizinin etkinliğinin karşılaştırılmasıdır. Yöntem: Retrospektif olarak kayıtları incelenen gebeliğin 3. trimestirinde bulunan 50 gebe hasta çalışma grubunu oluşturmuştur. Hastalar 2 gruba ayrılmıştır. Bel ağrısı için bel bölgesine haftada bir kez 4 hafta boyunca ‘I’ şeklinde Kinesio-terapi uygulanan hastalar Kinesio-terapi tedavi grubu (KTTG), bel ağrısı için günlük 4 hafta boyunca oturma pozisyonunda ve ayakta pelvik tilt ev egzersiz programı verilen olgular kontrol grubunu (KG) oluşturmuştur. Her iki grup hastalar demografik özellikler ve sosyokültürel statü, VAS (Visual Analog Skala), SF-36(yaşam kalitesi ölçeği), PUKİ (Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi), Oswestry Bel Ağrısı Engellilik Anketi skorları açısından karşılaştırılmıştır. Bulgular: VAS ve SF-36 skor değerleri her iki grup açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. (P>0,05). PUKİ ve Oswestry skor değerleri kontrol grubu için istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. (P<0,05). Sonuç: Üçüncü trimestirde gebelikle ilişkili bel ağrısı tedavisinde Kinesio-terapi uygulamasının bel ağrısını azaltmada, yaşam ve uyku kalitesini arttırmada ev egzersizine üstünlüğü gösterilememiştir. Bel ağrısı   ve uyku kalitesi üzerine olan etkisi açısından ev egzersizleri, Kinesio-terapiye  göre üstün bulunmuştur. COMPARISON OF KINESIO-THERAPY AND HOME EXERCISE IN REDUCING PREGNANCY RELATED LOW BACK PAIN AND INCREASING QUALITY OF LIFE AND SLEEP QUALITY in the THIRD TRIMESTER. Objective: The aim of this study is to investigate the effect of Kinesio-therapy, which is a non-pharmacological method, versus home exercises in reducing pregnancy-related low back pain and increasing quality of life and sleep quality in the third trimester. Material and Method: As retrospectively fifty pregnant patients examined records were composed in this study group. Patients were separated into 2 groups. Patients with ‘I' shape application once a week during 4 weeks as Kinesio-Tape Treatment Group (KTTG), patients with follow-up by sitting and standing daily pelvic tilt home exercises during 4 weeks as a control group (CG). Two groups were compared with demographic features and socio-cultural status, VAS (Visual Analog Scale), Quality of life scale SF-36 (Short-form 36), PUKI (Pittsburgh sleep quality index) and Oswestry Disability Index (ODI). Results: There were no significant differences between KTTG and CG in terms of VAS and SF-36 score. (P>0,05). There were significant differences in CG for PUKI and Oswestry score. (P<0,05). Conclusion: Kinesio-Therapy wasn’t more effective than home exercises in terms of reducing pregnancy-related low back pain and increasing quality of life and sleep quality. But, home exercises were more effective than Kinesio-Therapy in terms of low back pain and sleep quality in the third-trimester pregnancy-related low back pain.

Anahtar Kelimeler

gebelik, kinesio-terapi, bel ağrısı, egzersiz, , pregnancy, low back pain, kinesio-therapy
1-Casagrande D, Gugala Z, Clark SM, Lindsey RW. - Low Back Pain and Pelvic Girdle Pain in Pregnancy.J Am Acad Orthop Surg 2015;23(9):539-49.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 28 Eylül 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Eylül 2018


Makalenin Yazarları
İrem ŞENYUVA
Meryem KÖSEHASANOĞULLARI
Nihal YILMAZ
Ezel GÜNAY
Ali Yavuz KARAHAN