Yıl 2018, Cilt: 6 Sayfalar 65 - 70 2018-12-28
Rootpac 20 Anacının Bazı Şeftali ve Badem Çeşitlerine Anaçlık Performansı
Vedat ER,Hakan ENGİN
7 261

Öz Bu araştırma, Rootpac 20 hibrit erik anacının Çanakkale bölgesindeyoğun olarak yetiştirilen bazı şeftali ve badem çeşitlerine anaç olarakkullanılmasının etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Şeftali ve bademyetiştiriciliğinde bodur ve yarı bodur anaçların kullanılması meyve kalitesi,verim ve gençlik kısırlığı süreleri gibi önemli özelliklere etki etmektedir.Son yıllarda bazı meyve türleri için kullanılmaya başlanılan yeni anaçlarüretilmektedir. Söz konusu yeni anaçlardan Rootpac 20, yüksek yoğun dikimsistemiyle ön plana çıkmaktadır. Çalışma Çanakkale ili Gelibolu ilçesindeüreticiye ait meyve bahçelerinde yürütülmüştür. Araştırmada Rootpac 20 Prunuscerasifera x Prunus besseyi melezi anaçkullanılmıştır. Bu anaç üzerine 6 farklı şeftali çeşidi ve 3 farklı bademçeşidi aşılanmıştır. Aşılama sonucu elde edilen anaç-kalem kombinasyonlarındaaşı tutma oranları, taç yükseklikleri ve anaç-kalem kalınlıklarıbelirlenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre en yüksek aşı tutmaoranları Rootpac 20-Caldesi 85 nektarin (%97) ve Rootpac 20-Nonperial badem(%96) anaç kalem kombinasyonlarında olduğu belirlenmiştir. En yüksek taçoluşumu Rootpac 20-Ferragnes badem, Rootpac 20-Glohaven şeftali anaç kalemkombinasyonlarında olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Rootpac 20, bodur anaç, şeftali, badem
Jiménez, S., Pinochet, J., Romero, J., 2004. Performance of peach and plum based rootstocks of different vigour on a late peach cultivar in replant and calcareous conditions. Scienta. Hort. 03.006.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat
Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2018


Makalenin Yazarları
Vedat ER
Hakan ENGİN