Yıl 2015, Cilt: 70 Sayı : 4 Sayfalar 839 - 867 2015-12-16
ÇİN-RUSYA İLİŞKİLERİNDEKİ ASİMETRİK DENGE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Ergin GÜNEŞ
16 261

Öz Bu çalışmada, Rusya ve Çin arasındaki enerji, ekonomi, siyaset ve güvenlik konularındaki günümüz ilişkileri ortaya konularak, “Bu ilişkiler ABD karşıtı bir siyasi ya da askeri pakta dönüşebilir mi?” sorusuna cevap aranmaktadır. ABD‟nin hegemonyal güç olma iddiası ile Ortadoğu, Asya ve Asya-Pasifik bölgelerindeki siyasi ve askeri varlığı, Rusya ve Çin‟i birbirine yaklaştırmakta, enerji alanındaki işbirliğini güçlendirmede etkili olmaktadır. Enerji alanındaki işbirliği ise ekonomik, siyasi ve askeri alanlardaki işbirliğine ivme kazandırmaktadır. Rusya en büyük ticari ortağı Çin‟le ŞİÖ içinde ABD‟ye karşı güvenlik alanında işbirliğini ön plana çıkarırken, en önemli ticari ortakları AB ve ABD‟yi kaybetmek istemeyen Pekin, güvenlik alanında işbirliğine temkinli yaklaşmakta, daha çok enerji ve ekonomiye yönelik ilişkiler geliştirmek istemektedir. Batı dünyasının Kırım‟ın ilhakından sonra Rusya‟ya karşı uyguladığı yaptırımlar ve Çin‟in üstün ekonomik kapasitesi Çin-Rusya ilişkilerinde Pekin lehine asimetrik bir denge oluşmasına neden olmaktadır. Çin-Rusya arasındaki asimetrik denge ve çıkar çatışması, askeri ya da siyasi anlamda ABD karşıtı paktı zorlaştırmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Ekonomi, enerji, ŞİÖ, güvenlik, işbirliği
Abdelal, Rawi, ve Mitrova,Tatiana (2013), “U.S.-Russia Relations and the Hydrocarbon Markets of Eurasia. Working Group on the Future of U.S.-Russia Relations”, Working Group Paper 2, January 2013, Cambridge.
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 16 Aralık 2015
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Aralık 2015


Makalenin Yazarları
Ergin GÜNEŞ