Yıl 2013, Güz Sayfalar - 2013-09-21
Accounting of Provision for Seniority Allowance within Framework IAS-19 Employee Benefits Standard
TMS-19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı Kapsamında Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Muhasebeleştirilmesi
Davut AYGÜN,Uğur KAYA
16 261

Seniority allowance practice is an important subject in which the people sometimes have dispute because of the reason that it is expenditure according to employer and it is an income for employee. Both government and international professional associations are making some regulations in order to minimize these disputes. The regulations of seniority allowance are taken part in the Labor Law numbered 4857, the Maritime Labor Law numbered 854 and the Press Labor Law numbered 5953. In parallel with the global developments international accounting standards council also published IAS 19 Employee Benefits Standard on this seniority allowance subject. Mentioned Standard translated into Turkish as “TMS 19 Employee Benefits” and brought in practice. But Labor Law and this accounting standard have some differences while working on seniority allowance. So the aim in this study is to explain the accounting of the seniority allowance with examples starting from regulations of TMS 19 Employee Benefits Standard.
Kıdem tazminatı uygulaması, işveren açısından gider, işçi açısından gelir niteliği taşıması nedeniyle zaman zaman çeşitli uyuşmazlıklar yaşanan önemli bir konudur. Gerek devlet, gerekse uluslararası mesleki kuruluşlar yaşanan uyuşmazlıkları en aza indirebilme adına bu alanda çeşitli düzenlemeler yapmaktadır. Kıdem tazminatına ilişkin hukuki düzenlemelere; 4857 Sayılı İş Kanunu, 854 Sayılı Deniz İş Kanunu ve 5953 Sayılı Basın İş Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer verilmiştir. Dünya’da yaşanan gelişmelere paralel olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu da kıdem tazminatı konusunda IAS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardını yayımlamıştır. Anılan standart TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar adıyla Türkçeye aynen çevrilerek uygulamaya kazandırılmıştır. Ancak İş Kanunlarının ve ilgili muhasebe standardının kıdem tazminatı konusuna yaklaşımları belirli farklılıklar ihtiva etmektedir. Bu bağlamda çalışmada amaç, TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardındaki düzenlemelerden hareketle kıdem tazminatı karşılıklarının muhasebeleştirilmesini örneklerle açıklamaktır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 21 Eylül 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Eylül 2013


Makalenin Yazarları
Davut AYGÜN
Uğur KAYA