Yıl 2012, Cilt: 26 Sayı : 2 Sayfalar 119 - 124 2012-08-01
Sarkoidoz Tanısında Alveolokapiller Membran Klirensi ve Ga-67 İlişkisi,
Sarkoidoz Tanısında Alveolokapiller Membran Klirensi ve Ga-67 İlişkisi,
E. SÜRÜCÜ,R. BEKİŞ,O. KILINÇ,H.bozkurt,S. ÖZKAL,E. Sabri UÇAN,H. DURAK.
12 261

Amaç: Sarkoidoz kronik enflamatuar hücrelerin vücudun değişik yerlerinde akümülasyonu ile karakterize granülomatöz bir hastalıktır. Akciğer tutulumu olduğunda enflamatuar hücreler akciğer dokusuna ve özellikle alveolokapiller membrana (AKM) zarar verebilirler. Bu çalışmada AKM klirensi ile Ga-67 tutulumu arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve yöntem: 26 sarkoidoz hastası çalışmaya dahil edildi ( ort yaş 43 ± 12; 9 erkek ve 17 kadın). 26 hastanın AKM klirensi için inhale Tc-99m Diethylenetriamine pentaacetate (DTPA), aktif sarkoidoz ve hastalığın yaygınlığı için ise Ga-67 sintigrafisi yapıldı. Ga-67 tutulumlarının akciğer/karaciğer oranları 48. ve 72. saatler için hesaplandı. Akciğer/karaciğer oranları ile AKM klirensi ve bronkoalveolar lavaj (BAL) sonuçları arasındaki ilişki, ayrıca AKM klirensi ve BAL sonuçları arasındaki ilişki ayrı ayrı analiz edildi. Sonuçlar: 23 hastada Ga-67 sintigrafisi ile aktif sarkoidoz saptandı. Ortalama AKM klirensi 1,07  0,3 %/dk olarak hesaplandı. Ortalama 48.saat Ga-67 akciğer/karaciğer oranı 1.180,45, ortalama 72.saat Ga-67 akciğer/karaciğer oranı 1,15  0,51 olarak hesaplandı. Yapılan istatiksel analizde 48 ve 72. saat Ga-67 akciğer/karaciğer oranları ve AKM klirensi arasında korelasyon saptanmadı (p=0,71;0,49). Ayrıca 48. ve 72. saat Ga-67 akciğer/karaciğer oranları ile BAL makrofaj yüzdesi (p=0,84; 0,77), lenfosit yüzdesi (p=0,85; 0,88) ve CD4/CD8 oranları (p=0,098; 0,17) arasında korelasyon saptanmadı. AKM klirensi ile makrofaj yüzdesi arasında (p=0,69), lenfosit yüzdesi (p=0,58), CD4/CD8 oranları (p=0,60) arasında korelasyon saptanmadı. Tartışma: Çalışmamızın sonuçlarına göre akciğer Ga-67 tutulum miktarı AKM permeabilite bozukluğunu öngörememiştir. Literatürde sarkoidozlu hastalarda AKM klirensi hızlandığı gösterilmiştir. Bizim çalışmamızda hesaplanan ortalama klirens değeri literatür ile uyumludur. Ancak Ga-67 tutulumu ile ilişkisinin saptanamamasının nedeni hasta grubunun evresi ve hasta sayısının az olması ile ilgili olabileceği düşünülmüştür. Literatürde de bu konuda farklı sonuçların görülmesi hala bu konuda çalışmalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2012
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ağustos 2012


Makalenin Yazarları
E. SÜRÜCÜ
R. BEKİŞ
O. KILINÇ
H.bozkurt
S. ÖZKAL
E. Sabri UÇAN
H. DURAK.