Yıl 2019, Cilt: 9 Sayı : 1 Sayfalar 245 - 275 2019-06-30
Girişimcilik Kapasitesinin Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Ölçülmesi ve Bir Uygulama
Enver ÇAKIN
19 261

Öz Girişimcilik ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasında anahtar bir role sahiptir. Bu nedenle girişimciliğin sürekli teşvik edilmesi ve girişimciliği geliştirecek ekosistemin ve kültürün oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada bulanık mantık yaklaşımı kullanılarak girişimcilik kapasitesinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bulanık mantık yaklaşımı ile klasik yöntem karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; üç sınıfın genel girişimcilik kapasitelerinin düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca üç sınıfın da temel iş yetenekleri, pazarlama yetenekleri, finans yetenekleri ve teknik yeteneklerinin düşük ve orta düzey oldukları belirlenmiştir. Bununla birlikte bulanık mantık yaklaşımının klasik yöntemlere göre daha esnek ve dilsel değişkenler ile insan düşünce sistemini dikkate alan daha tutarlı bir yöntem olduğu vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Girişimcilik, Bulanık Mantık
Aksoy, C. ve Yalçınsoy, A. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4), 341-359.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019


Makalenin Yazarları
Enver ÇAKIN