Cilt: 22 Sayı : 1
d
Derin Ven Trombozu Başvurularında Mevsimsel Dağılım Var mıdır?
Derin Ven Trombozu Başvurularında Mevsimsel Dağılım Var mıdır?
O. N. SARIOSMANOĞLU,Ş. B. UĞURLU,H. ÇOMAKLI,E. HAZAN

1.4K 129

Amaç: Çeşitli kardiyovasküler hastalıkların oluşumunda mevsimlerin belirgin etkisiolduğu görülmüştür. Derin ven trombozu için mevsimsel ilişki konusunda yapılançalışmaların sonuçları tartışmalıdır. Yaptığımız çalışmanın amacı derin ven trombozugelişiminde mevsimsel farklılıkların yanı sıra komorbid risk faktörlerinin muhtemeletkisinin araştırılmasıdır.Gereç ve yöntem: Ocak 1997- Temmuz 2008 arasında başvuran 398 derin ventrombozu tanısı konulup, izlenen hastanın mevsimsel farklılık açısından alt gruplaraayrılarak retrospektif olarak incelemesi yapılmıştır.Bulgular: Mevsimsel analiz sonucu derin ven trombozu görülme sıklığı ilkbaharda %31, yaz aylarında %19, sonbaharda %24 ve kış %26 olarak tespit edildi (p=0,024).Aylara göre yapılan incelemede, en düşük görülme oranı % 4,8 ile Temmuz ayındaolurken, en yüksek görülme oranı %11,3 ile Mayıs ve Mart aylarındaydı. Kronobiyolojikanaliz sonuçları mevsimsel değişimin istatistiksel anlamı olduğunu gösterdi (p=0,043).Sonuç: Yaptığımız çalışma hastanemizde derin ven trombozu ile yatırılan olgularınözellikle yaz aylarında daha azaldığını, ilk bahar aylarında ise arttığını saptadık.Sıcaklık açısından soğuk havanın hüküm sürdüğü ayların ve buna bağlıhiperkoagülbilitenin yüksek risk yaratan bir durum olabileceği düşünülmektedir
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça