Cilt: 37 Sayı : 2
d
SÜT İNEKLERİNİN SAĞLIK DURUMLARI VE BESLENME DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNDE KAN METABOLİT PROFİLLERİNİN KULLANILMASI
The Use of Blood Metabolite Profiles for Monitoring Health and Nutritional Status of Dairy Cattle
Nurcan ÇETİNKAYA,Hüseyin ÖZCAN,Ali İhsan GÜCÜŞ,Serap ULUTÜRK,İdris TOSUN

1.4K 129

Bu araştırma saman ve konsantre yemle beslenen süt ineği yetiştiriciliğinde bazı kan metabolit profillerinden yararlanılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmada Sincan ve köylerinde küçük aile işletmelerinde yetiştirilen ikinci laktasyondaki 80 baş Siyah Alaca süt ineği kullanılmıştır. İneklerin kritik fizyolojik dönemlerinde (buzağılamadan 10-20 gün önce, 10-20 gün ve 2-3 ay sonra) alınan kan örneklerinden betahidroksi bütirik asit (BHB), total protein, albumin, üre, fosfor ve globulin spektrofotometrik metodlarla tayin edilerek profilleri çıkartılmıştır. BHB profilleri bütün gruplarda benzerlik göstermiştir. Buzağılamadan önce ve 10-20 gün sonra BHB değerleri yüksek olarak gerçekleşmiştir. Bu durum kritik dönemlerde vücut yağlarının mobilize olmasına sebep olabilir. Albumin, globulin, üre ve fosfor düzeyleri ise farklı profiller göstermiştir. Buzağılamadan hemen sonra ve 2-3 ay sonraki globulin düzeylerinin yüksek olması bir enfeksiyona bağlanabilir. İneklerin beslenmesinde kullanılan kaba yem ve konsantre yemin ham besin değerleri laboratuvarda tayin edilmiş, ayrıca yem verildikten itibaren 24. ve 48. saatlerde rumende yemlerin sindirilebilirlikleri rumen kanülü takılmış bir düvede tesbit edilmiştir. Küçük işletmelerde süt ineklerinin sağlık ve beslenmelerinin kontrolünde kan metabolit profillerinden yararlanılabileceği sonucuna varılmıştır.
The study was carried out to establish a base for the use of blood metabolite profiles for the manegement of dairy cows fed on concentrate and low quality roughage (straw). Eighty black and white holstein dairy cows at second parity or more from small holder herds in Sincan and near villages were included in the survey. Blood samples were collected at 3 critical physiological times e.i 10-20 day precalving, 1 0-20 day postcalving and 2-3 month postcalving. Blood metabolites beta-hydroxybutyrate (BHB), total protein, albumin, urea, phosphorous and globulin were determined by spectrophotometric methods and profiles were constructed. Beta-hydroxbutyrate profiles were showed similar pattern in all cows, higher values obtained at precalving and 10-20 d postcalving, this result may show mobilization of body reserves. Albumin, globulin, urea and phoshorous profiles showed different pattern of change. High albumin levels at postcalving reflect possible infection of dairy herds. Chemical composition of roughages and concentrates and degradabilities of feeds at 24 h and 48 h in the rumen of cannulated heifer were determined. Blood metabolite profiles may be helpful tool for the monitoring health and nutritional status of dairy cows at smallholder farms
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça