Yıl 2004, Cilt: 13 Sayı : 3 Sayfalar 46 - 52 2004-12-01
Effects of Social Isolation Stress on Learning in Female Juvenile Rats
DİŞİ YAVRU SIÇANLARDA SOSYAL İZOLASYON STRESİNİN ÖĞRENMEYE ETKİSİ
Meral AŞÇIOĞLU,Zekiye Alkan BİŞKİN
16 261

Despite extensive research on the relationship between acute stress and cognitive functions in adults little is known about the postweaning social isolation stress on spatial learning. This research investigated whether spatial learning would be altered in female juvenile Wistar albino rats exposed to a stressor: 4h social isolation daily at 28-49 days of age (after weaning). Three groups of animals were investigated. 1. preexperiment group (n=5), (2) normal controls (n=11), (3) social isolation group (n=11): rats which from postnatal 28 until postnatal 49, were seperated from the family one time per day for 4h. After weaning 49 day old female juvenile Wistar albino rats (control and social isolation groups) were tested in the Morris Water Maze for spatial learning. For the rats in the control and social isolation group, the total duration of time spent to find the platform and the duration of time spent in half area of the maze including the platform in a value representing the percentage in the total time were compared statistically. For statistical analysis, ANOVA for repeated measures (with criteria of p<0,05) and unpaired t-test (with criteria of p<0,05) were used. At the end of the study, it was found that spatial learning in the Morris Water Maze had not altered in female juvenile rats exposed to social isolation stress and it was concluded that the effect of social isolation stress on spatial learning was related to period and degree of stress
Akut stres ile bilişsel fonksiyonlar arasındaki ilişki konusundaki birçok çalışmaya karşın sütten kesme dönemi sonundaki sosyal izolasyon stresinin yer bulma öğrenmesine etkileri konusunda bilinenler çok azdır. Bu çalışmada yer bulma öğrenmesinin; Wistar albino dişi yavru sıçanlarda yaşamlarının 28.-49. günleri arasında (sütten kesme sonrasında), günde 4 saat olacak şekilde uygulanan sosyal izolasyona maruz kalma ile etkilenip etkilenmeyeceği araştırıldı. Üç grup hayvan çalışıldı. 1. ön deneme grubu (n=5), 2. kontrol grubu (n=11), 3. sosyal izolasyon grubu (n=11): doğum sonrası 28. günden 49. güne kadar hergün günde bir defa , dört saat süreyle diğer bireylerden ayrılan sıçanların oluşturduğu grup. Sütten kesme sonrası dönemdeki 49 günlük yavru dişi Wistar albino sıçanlar (kontrol ve sosyal izolasyon grubu) yer bulma öğrenmesi için Morris Su Tankı ile test edildiler. Kontrol ve sosyal izolasyon grubundaki sıçanların kaçış platformunu bulma süreleri ve platformlu 1/2 ‘lik alanda geçirdikleri sürenin toplam sürenin yüzdesi cinsinden değerleri istatistiksel olarak analiz edildi. İstatistiksel analizler için tekrarlı ölçümlerde ANOVA (önemlilik düzeyi için p<0,05 kabul edilerek) ve unpaired t-testi (önemlilik düzeyi için p<0,05 kabul edilerek) kullanıldı. Çalışma sonunda, dişi yavru sıçanlarda sosyal izolasyon stresinin Morris Su Tankında yer bulma öğrenmesini değiştirmediği bulundu ve sosyal izolasyon stresinin yer bulma öğrenmesi üzerindeki etkilerinin stresin periyodu ve şiddeti ile ilişkili olduğu kanısına varıldı

Anahtar Kelimeler

Aktümsek A. Anatomi ve Fizyoloji. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2001, ss 106-107
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2004
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2004


Makalenin Yazarları
Meral AŞÇIOĞLU
Zekiye Alkan BİŞKİN