Cilt: 6 Sayı : 1
Seçilmiş Bazı Badem Genotiplerinin Döllenme Biyolojileri Üzerine Araştırmalar: II. Bazı Kimyasal Uygulamaların Polen Performansları Üzerine Etkileri
Investigations on Fertilization Biology of Some Selected Almond Genotypes II. Effects of Some Chemical Treatments on Pollen Performances
Filiz GÜÇLÜ,Fatma KOYUNCU,Adnan YILDIRIM,Funda CELEPAKSOY

1.4K 129

Bu araştırma Isparta yöresinden selekte edilen badem genotiplerinin çiçek tozu çimlenmesi ve çiçek tozu çim borusu gelişimi üzerine bazı kimyasal ve bitki büyüme düzenleyici maddelerin etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 11 (ISP9, ISP52, ISP57, ISP59, ISP80, ISP127, ISP196, ISP198, ISP231 ISP241 ve ISP298) badem genotipi kullanılmıştır. %0.5 agar + %15 sakkaroz + 5 ppm borik asit içeren ortam, kontrol çimlendirme besi ortamı olarak belirlenmiş, bu ortama 50 ppm Potasyum nitrat (KNO3), 50 ppm Thioure, (CH4N2S) 5 ppm Benziladenin (BA), 10 ppm Gibberellik asit (GA3) eklenmiştir. Kullanılan mineral maddelerin ve büyüme düzenleyicilerin kontrol ortamına göre çimlenme ve çiçek tozu çim borusu üzerine etkisi istatistiki olarak farklı bulunmuştur. Gibberellik asit ve potasyum nitrat çiçek tozu çimlenmesi ve tüp büyümesi üzerine olumlu etki yapan kimyasallar olarak bulunurken, benziladenin ve thioure eklenmiş besi ortamlarında hem çiçek tozu çimlenme oranı hem de çiçek tozu çim borusu gelişimi olumsuz olarak etkilenmiştir. ISP57 ve ISP298 genotipleri polen performansları bakımından daha ümitvar bulunmuşlardır.
This research was carried out to determine effects of chemicals and plant growth regulators on polen germination and tube growth in almonds selected in Isparta province. In the study 11 almond genotypes were used (ISP9, ISP52, ISP57, ISP59, ISP80, ISP127, ISP196, ISP198, ISP231 ISP241 and ISP298). Control medium contained %0.5 agar-agar + %15 sucrose + 5 ppm boric acid medium and potassium nitrate (50 ppm), thioure (50 ppm), benzyladenine (5ppm) and gibberellic acid (10 ppm) solutions were added to germination medium. The effects of minerals and plant growth regulators on pollen germination and tube growth were found significant compared to control medium. Gibberellic acid and Potassium nitrate were determined as promoter while thioure and benzyladenine had inhibitory effect on both pollen germination and tube growth. ISP57 and ISP298 genotypes were found promising in terms of pollen performance.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Filiz GÜÇLÜ,Fatma KOYUNCU,Adnan YILDIRIM,Funda CELEPAKSOY