Yıl 2012, Cilt: 1 Sayı : 1 Sayfalar 19 - 27 2012-01-01
The Role Of The Knowledge In Forming The Social Structure
SOSYO-KÜLTÜREL YAPININ BİÇİMLENMESİNDE BİLGİNİN ROLÜ
A. Faruk SİNANOĞLU
7 261

The relations between the elements which form the social structure, and knowledge types, which exist in social structure, stand out at first sight. In other words, ıt can be stated that there are close relations between the development of knowledge types in society and the knowledge level of social structure. Looking at this point, it is understood that knowledge types, which were adopted or are being adopted by the society, play roles in the changes that appear in social structure. Man made some activities to understand what is going on around himself. During these activities, he acquired some differnt knowledge which is either daily or systematic. The acquired knowledge, surrounding both individual and society, interact with cultural elements and may start a process. When the social structure is examined or the findings of studies on past social structures are compared with the present social structures, the formation of social structure and stages of change in societies can be observed. In this study, using historical data, the development of knowledge in Christian western societies and Islamic societies, and its relations with social structure is examined. Consequently, it is understood that there are interactive relatins between knowledge and social structure, and also both societies or all societies impress each other in forming civilisation and changing process.
Toplumsal yapıyı oluşturan unsurlarla, toplum bünyesinde varlık gösteren bilgi türleri arasındaki ilişkiler, ilk bakışta göze çarpabilmektedir. Bir başka deyişle, toplum bünyesinde bilgi türlerinin gelişim göstermesi ile toplumsal yapının bilgi düzeyi arasında yakın ilişkiler olduğundan söz edilebilir. Bu çerçeveden bakıldığında toplumsal yapıda ortaya çıkan değişmelerde, yine toplumca benimsenmiş ya da benimsenmekte olan bilgi türlerinin rolü olduğu anlaşılıyor. İnsanoğlu çevresinde olup bitenleri anlamak amacıyla bir takım faaliyetlerde bulunmuştur. Bu faaliyetler esnasında gerek gündelik bilgi anlamında gerekse sistematik bilgi anlamında çeşitli bilgilere ulaşmıştır. Ulaşılan bu bilgiler, hem bireyin hem de toplumların çevresini kuşatarak kültürel öğelerle etkileşime girebilmekte ve bir süreç başlatabilmektedirler. Toplumsal yapı incelendiğinde ya da geçmişe yönelik toplumsal yapılar hakkındaki çalışmaların bulguları, günümüz toplumlarının yapıları ile karşılaştırıldığında, toplumsal yapının biçimlenmesi ve toplumların değişim aşamaları izlenebilmektedir. Bu çalışma içerisinde tarihi verilerden yola çıkılarak, Hıristiyan Batılı toplumlarla İslâm toplumlarında bilginin gelişimi ile toplumsal yapı arasındaki ilişkiler üzerinde durulmuştur. Netice bakımından, bilgi ile sosyo-kültürel yapı arasında karşılıklı ilişkiler olduğu anlaşılırken, ayrıca her iki toplumun ya da toplumların değişim ve medeniyet oluşumunda birbirlerine kaynaklık ettiği anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2012
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2012


Makalenin Yazarları
A. Faruk SİNANOĞLU