Yıl 2019, Cilt: 19 Sayı : 2 Sayfalar 161 - 176 2019-11-12
MELISSOPALYNOLOGY ANALYSIS, PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES, MULTI-ELEMENT CONTENT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF HONEY SAMPLES COLLECTED FROM BAYBURT, TURKEY
TÜRKİYE’NIN BAYBURT İLİNDEN TOPLANAN BAL ÖRNEKLERİNİN MELİSSOPALİNOLOJİK ANALİZİ, FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ, MULTİ-ELEMENT İÇERİĞİ VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ
Nesrin BAYRAM,Mustafa Onur YÜZER,Sinan BAYRAM
10 261

Anahtar Kelimeler

Abu-Jdayil, B., Ghzawi, A., Al-Malah, K., Zaitoun, S. 2002. Heat effect on rheology of light- and dark-colored honey. Journal of Food Engineering 51(1): 33-38.
Birincil Dil tr
Konular Biyoloji
Yayımlanma Tarihi 12 Kasım 2019
Bölüm ARAŞTIRMA
Yazarlar Orcid : 0000-0002-5496-8194Yazar: Nesrin BAYRAM (Sorumlu Yazar)Kurum: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, AYDINTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU, GIDA İŞLEME BÖLÜMÜÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-6953-0347Yazar: Mustafa Onur YÜZER Kurum: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, AYDINTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU, GIDA İŞLEME BÖLÜMÜÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-2156-1566Yazar: Sinan BAYRAM Kurum: BAYBURT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 12 Kasım 2019


Makalenin Yazarları
Nesrin BAYRAM
Mustafa Onur YÜZER
Sinan BAYRAM