Yıl 2018, Özel Sayı Sayfalar 99 - 114 2018-10-31
Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin İş Etiğine Bakış Açılarına İlişkin Giresun Üniversitesi’nde Vaka Araştırması
Murat SERÇEMELİ
18 261

Öz Bu çalışmada, muhasebe dersi alan öğrencilerin, iş etiğine bakış açılarının araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, her biri iş etiğiyle ilgili etik ikilem içeren 11 vaka, anket araştırmasıyla uygulanmıştır. Uygulama ile her bir öğrenci için bireysel iş etiği skorları hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin en az etik gördüğü vaka “bir şirket çalışanının şahsi harcamalarını şirket harcaması gibi göstererek kazanç sağlaması ile ilgili” vaka, en çok etik gördükleri vaka ise “kişisel maddi durumu iyi olmayan bir yöneticinin şirketin temettü dağıtacağından önceden haberdar olarak hisse senedi alması ile ilgili” vaka olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin demografik özellikleri açısından etik skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler

Muhasebe Dersi, Etik, İş Etiği, Bireysel İş Etiği Skoru
...
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ekim 2018


Makalenin Yazarları
Murat SERÇEMELİ