Yıl 2008, Cilt: 18 Sayı : 2 Sayfalar 11 - 37 2008-12-01
ASMADA QTL (KANTİTATİF KARAKTER LOKUS) ANALİZİ
Burçak İŞÇİ
7 261

Öz Son yıllarda, DNA markörlerinin geliştirilmesi bitkilerin genetik yapısının araştırılmasına, kantitatif karakter lokus (QTL)’u kapsayan tarımsal açıdan önemli genlerin haritalanmasına, evrimsel ilişkilerin analizleri gibi pek çok konuda önemli ve güçlü araçlar olarak bilim dünyasına hizmet etmektedir. DNA markörlerinin asma ıslahında kullanılması, QTL haritalamada önemli gelişmelere yol açmıştır. Asmada QTL analizinin en belirgin uygulamaları ıslah ve ıslah öncesi çalışmalar ile QTL klonlamada markörler aracılığıyla seleksiyondur. Bu derlemede, moleküler markörler sayesinde QTL’ler gibi karmaşık karakterlerin başarılı şekilde transferleri ve etki derecelerinin belirlenmesi, asmada yapılan çalışmalar ifade edilmiştir

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2008
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2008


Makalenin Yazarları
Burçak İŞÇİ