Yıl 2018, Cilt: 8 Sayı : 1 Sayfalar 85 - 115 2018-07-31
AFTER THE 2001 OHRID FRAMEWORK AGREEMENTTHE ROLE OF TURKEY IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE ETHNIC PEACE AND POLITICAL UNITY IN MACEDONIA
2001 OHRİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI SONRASI MAKEDONYA’DA SÜRDÜRÜLEBİLİR ETNİK BARIŞ VE POLİTİK BÜTÜNLÜK SAĞLANMASI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN ROLÜ
Mehmet DALKILIÇ
20 261

Anahtar Kelimeler

Akalın, Ş. H., Toparlı, R., Dağlı, Y. ve Çavuşoğlu, Ş. B. (2011), “Balkan”. Büyük Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yay.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2018


Makalenin Yazarları
Mehmet DALKILIÇ