Yıl 2005, Cilt: 8 Sayı : 13 Sayfalar 29 - 53 2005-05-01
A STUDY OF ECOTOÜRİSM İN ERDEK REGİON
ERDEK VE ÇEVRESİNİN EKOTURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yunus ARSLAN
11 261

Ecotourism has been a vvidely used and examined concept in the literatüre of tourism together with Organisation of World Tourism declaring 2002 as the year of ecotourism.Ecotourism intends the continuity and realization of tourism activities vvithout devastating natural and cultural sources.As it is known, Erdek is an important touristic place for Turkish tourism in terms of both natural beauties and cultural values. For this reason ali plans and programs must be arranged according to the principles of ecotourism in order to use this place more effectively and develop it accordingly. İn this study; Ecolojical volues of Erdek will be described and the policies to develop tourism vvithout harming ecology will be outlayed
Dünya Turizm Örgütünün 2002 yılını, Ekoturizm yılı olarak ilan etmesiyle birlikte, bu kavram turizm literatüründe çok sık kullanılan ve irdelenen bir kavram haline gelmiştir. Ekoturizm doğal ve kültürel kaynaklan tahrip etmeden, turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesini ve sürekliliğini amaçlamaktadır. Erdek ve çevresi de gerek doğal güzellikleri, gerekse kültürel değerleri ile Türk turizmi için önemli bir destinasyon merkezidir. Doğal olarak bu merkezin turizm amaçlı daha etkin kullanımı ve geliştirilebilmesi için ekoturizmin ilkeleri ışığında plan ve programların yapılması gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışmada ekoturizm tanımlanarak Erdek'te ekoturizm imkanları incelenmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur

Anahtar Kelimeler

Avcıkurt, Cevdet, (1997) Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Türk Turizmi (Sorunlar ve Çözüm Önerileri), Basılmamış Doktora Tezi, BAÜ, Sos. Bil. Ens., Balıkesir, s. 136
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2005
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2005


Makalenin Yazarları
Yunus ARSLAN