Yıl 2011, Cilt: 45 Sayı : 3 Sayfalar 49 - 57 2013-08-26
KRONİK PERIODONTITISTE BAŞLANGIÇ PERIODONTAL TEDAVİYE E K OLARAK YARA ÖRTÜCÜ AJAN (PERIOFILM®) UYGULAMASININ KLİNİK V E BİYOKİMYASAL ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Şebnem DİRİKAN İPÇİ,Gökser ÇAKAR GÜRLÜMAN,Nazlı MENEMENCİOĞLU,Bahar EREN KURU,Ülkü NOYAN,Selçuk YILMAZ
17 261

Öz Bu çalışmada, kronik periodontitisli (KP) hastalarda başlangıç periodontal tedaviye destek olarak kullanılan, lokal sodyum piperasüin (Periofilm®) uygulamasının klinik ve biyokimyasal parametreler üzerindeki etkisi incelendi. Çalışmaya sondalama derinliği (SD) > 5 mm ve gingival indeksi (Gİ) > 2 olan en az 2 tek köklü dişi bulunan, 20 KP'li hasta dahil edildi. 1. gruba diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirmesi (SRP), 2. gruba SRP'ye ek olarak Periofilm® (SRP+Periofilm®) uygulandı. 0. ve 90. günde plak indeksi, Gİ, SD, rölatif ataşman ve rölatif dişeti kenarı seviyesi ölçüldü ve dişeti oluğu sıvısı (DOS) örnekleri toplandı. Biyokimyasal analizler için toplanan DOS örnekleri içerisinde matriks metalloproteinaz-8 (MMP-8) ve matriks metalloproteinaz doku inhibitörü-1 (TIMP-1) seviyeleri ELISA yöntemi ile değerlendirildi. SRP ve SRP+Periofilm® gruplarının örnekleme bölgelerinde 90. günde klinik parametrelerde başlangıca göre anlamlı iyileşme saptandı (p < 0.05) ve sırasıyla 2.2±0.8 mm ve 2.28±0.68 mm SD azalması, 1.49±0.84 mm ve 1.71±1 mm ataşman kazancı, 0.71±0.58 mm ve 0.56±0.92 mm dişeti çekilmesi tespit edildi. DOS, MMP-8 ve TIMP-1 konsantrasyon değerleri SRP ve SRP+Periofilm® gruplarında klinik parametrelere paralel olarak 90. günde başlangıca göre anlamlı değişim gösterdi (p < 0.001). Tüm parametrelerde gruplar arası karşılaştırmada istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p > 0.05). Başlangıç periodontal tedaviye ek olarak kullanılan Periofilm® in klinik ve biyokimyasal bulgulara herhangi bir ilave katkısının olmadığı saptandı.

Anahtar Kelimeler

Kronik Periodontitis, Lokal Antibiyotik, MMP-8, TIMP-1
Offenbacher S. Periodontal diseases: Pathogenesis. Ann Periodontal, 1996; 11: 821ı 78.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 26 Ağustos 2013
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Ağustos 2013


Makalenin Yazarları
Şebnem DİRİKAN İPÇİ
Gökser ÇAKAR GÜRLÜMAN
Nazlı MENEMENCİOĞLU
Bahar EREN KURU
Ülkü NOYAN
Selçuk YILMAZ