Yıl 2015, Sayfalar 0 - 0 2016-05-04
ÇENE YÜZ PROTEZLERİNDE KULLANILAN MATERYALLERİN GELİŞİMİ VE ÖZELLİKLERİ
Kübra DEĞİRMENCİ,Serkan SARIDAĞ
14 261

Öz Çene yüz protezleri çeşitli sebeplerle meydana gelen defektler sonucunda bozulan bütünlüğün iyileştirilmesi amacıyla yapılan protetik uygulamalardır. Bu protez- lerin yapımında kullanılan materyallerin sahip oldukları özellikler; estetik dayanıklılık ve hasta konforunu önemli ölçüde etkiler. Çene-yüz protezlerinde başarının sağlanabilmesi, protez yapımında vakaya uygun özellikte materyallerin kullanılması ile mümkündür. Yapılan bu derleme çalışmasında çene-yüz protezle- rinin gelişimine değinilmiş ve günümüzde çene-yüz protezlerinde kullanılan materyallerin özellikleri avantaj ve dezavantajları ile açıklanmıştır.Anahtar Kelimeler: Çene-yüz protezleri, elastomerler, silikonlar, renk pigmentleriDEVELOPMENT AND PROPERTIES OF MATERIALS USED IN MAXILLOFACIAL PROSTHESISABSTRACT Maxillofacial prosthetics are made in order to improve the integrity of the prosthetic deteriorated as a result of defects that occur for various reasons. They have characteristics of materials used in the construction of this prosthesis; aesthetics and durability significantly affect patient comfort. To ensure the success of maxillo-facial prostheses, in appropriate cases feature the prosthesis is possible with the use of materials. It mentioned in this compilation work done on the development of maxillofacial prosthesis, and today is explained by the characteristics of the advantages and disadvantages of materials used in maxillofacial prosthetics.Key Words: Maxillofacial prosthetic materials, elastomers, silicones, colored pigment

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 4 Mayıs 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Mayıs 2016


Makalenin Yazarları
Kübra DEĞİRMENCİ
Serkan SARIDAĞ