Yıl 2018, Cilt: 7 Sayı : 1 Sayfalar 9 - 16 2018-07-15
Malatya yöresi mahalli güzlük armut genotiplerinin seleksiyonu
Yusuf BAYINDIR,Erdoğan ÇÖÇEN,Tahir MACİT,Nedim GÜLTEKİN,Ebru TOPRAK ÖZCAN,Ahmet ASLAN,Rafet ASLANTAŞ
21 261

Öz Bu çalışma 2014-2017 yılları arasında Malatya ilinde yetiştiriciliği yapılan mahalli güzlük armut genotiplerinin seleksiyonu amacıyla yürütülmüştür. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen arazi taramalarında ön seleksiyonla meyve kalitesi yüksek, verimli ve sağlıklı ağaçlar işaretlenmiş ve iki yıl süreyle bu ağaçlardan rastgele alınan meyve örneklerinde pomolojik ve duyusal analizler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler değiştirilmiş tartılı derecelendirme metoduyla değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonunda on bir genotip (44.02.03, 44.05.02, 44.02.15, 44.02.07, 44.02.04, 44.02.05, 44.06.15, 44.07.07, 44.02.11, 44.11.19, 44.11.05) ümitvar olarak belirlenmiştir. Ümitvar genotiplerde meyve ağırlığı 109.21 (44.02.04)  - 197.65 g (44.02.07), meyve eti sertliği 3.95 (44.06.15) – 6.94 kg/cm2 (44.11.19), suda çözünebilir kuru madde (SÇKM) oranı ise % 13.25 (44.11.19) – 17.97 (44.02.04)  arasında değişmiştir. Ümitvar genotiplerin yedi adedinin meyvelerinin kumsuz (44.02.03, 44.02. 07,  44.02.04, 44.02.05, 44.02.11, 44.06.15, 44.11.04), dört adedinin orta derecede kumlu (44.02.15, 44.05.02,  44.07.07, 44.11.19) olduğu belirlenmiştir. Ümitvar genotiplerin sekiz adedinin yeme kalitesinin iyi (44.02.03, 44.02.07, 44.02.15, 44.05.02, 44.02.04, 44.06.15, 44.11.19, 44.11.04), üç adedinin  (44.02.05, 44.02.11, 44.07.07) ise orta kalitede olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonunda ümitvar olarak belirlenen genotipler, seleksiyonun ikinci aşamasında materyal olarak kullanılmak ve genetik kaynakların muhafazası amacıyla koleksiyon bahçesine aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Armut, mahalli çeşit, pomoloji, tartılı derecelendirme metodu
Altan, A., 1989. Laboratuvar Tekniği. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No:36, Adana, s. 172.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2018


Makalenin Yazarları
Yusuf BAYINDIR
Erdoğan ÇÖÇEN
Tahir MACİT
Nedim GÜLTEKİN
Ebru TOPRAK ÖZCAN
Ahmet ASLAN
Rafet ASLANTAŞ