Yıl 2011, Cilt: 41 Sayfalar 121 - 139 2013-06-26
POLİMERİK MİSELLER VE NAZAL YOL İLE UYGULANMALARI POLYMERIC MICELLES AND ITS NASAL APPLICATIONS
E. Kahraman, Y. Özsoy .
13 261

Öz Polimerik miseller, hidrofobik ve amfifilik etkin maddelerin salımı için uygun amfifilik blok kopolimerlerin nano boyutlu sistemleridir. Özellikle parenteral yola kullanılmakla birlikte diğer alternatif yollarla da uygulanmalarına ait çalışmalar bulunmaktadır. Miselleri nano boyutta hazırlanabilmeleri, yüklerinin değiştirilebilmesi ve gerekli grubun polimere ilavesi ile istenilen bölgeye hedeflendiril ebilmeleri mümkündür. Ayrıca bu sistemler ilacın biyoyararlanımını arttırır ve olası yan etkilerini de azaltır. Alternatif uygulama yollarından biri olan nazal yol pek çok avantaja sahiptir. Son yıllarda ise nazal yolun olfaktör bölgesi aracılığı ile ilaçların beyine hedeflendirilmesi üzerine çalışılmalar yoğunlaşmıştır. İlaçların beyine hedeflendirilmesi için polimerik yapılı misellerin formülasyonları üzerine çalışmalar devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 26 Haziran 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Haziran 2013


Makalenin Yazarları
E. Kahraman
Y. Özsoy .