Yıl 2018, 10. Yıl Özel Sayı sı Sayfalar 442 - 461 2018-04-20
THE EFFECTS OF RESEARCH DEVELOPMENT AND INNOVATION INVESTMENTS ON FINANCIAL DEVELOPMENT: BRICS-TM COUNTRIES EXAMPLE
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE İNOVASYON YATIRIMLARININ FİNANSAL GELİŞME ÜZERİNE ETKİSİ: BRICS-TM ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
Fahrettin PALA,Hasan AYAYDIN,Alper Veli ÇAM,Abdül Kadir BARUT
10 261

Anahtar Kelimeler

"4. ICAFR'17"
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 20 Nisan 2018
Bölüm Sayı
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Nisan 2018


Makalenin Yazarları
Fahrettin PALA
Hasan AYAYDIN
Alper Veli ÇAM
Abdül Kadir BARUT