Yıl 2017, Cilt: 8 Sayı : 15 Sayfalar 43 - 64 2017-06-30
Elektronik Hizmet Kalitesinin Elektronik Ağızdan Ağza İletişim Türleri Üzerindeki Etkisi
Nurettin PARILTI,Görkem ERDOĞAN
14 261

Öz Özet: Mevcut çalışmanın amacı, elektronik hizmet kalitesi algısının elektronikağızdan ağza iletişim (e-WOM) şiddeti, pozitif e-WOM ve negatif e-WOMüzerindeki etkilerini incelemektir. Ayrıca elektronik hizmet kalitesi algısı üzerindeetkinlik, sistem uygunluğu, işlem gerçekleştirme ve gizlilik boyutlarının etkisi deincelenmiştir. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde okuyan 206öğrenciden anket yoluyla çalışma kapsamında veriler toplanmış ve yapısaleşitlik modeli test edilmiştir. Sonuç olarak elektronik hizmet kalitesinin etkinlik,sistem uygunluğu, işlem gerçekleştirme, gizlilik boyutları tarafından etkilendiğive elektronik hizmet kalitesinin e-WOM şiddetini ve negatif e-WOM'u negatifolarak etkilediği bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler

lektronik Hizmet Kalitesi, Elektronik Ağızdan Ağza İletişim Şiddeti, Pozitif Elektronik Ağızdan Ağza İletişim, Negatif Elektronik Ağızdan Ağza İletişim
ANDERSON, E. W. (1998), Customer satisfaction and word of mouth. Journalof service research, 1(1), 5-17.
Birincil Dil
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2017


Makalenin Yazarları
Nurettin PARILTI
Görkem ERDOĞAN