Cilt: 53 Sayı : 2
BAFRA GENOTİPİNİN ANKARA ŞARTLARINDA VERİM ÖZELLİKLERİ
The Production Traits of Bafra Sheep Reared in Ankara Conditions
İrfan GÜNGÖR,Halil AKÇAPINAR

1.4K 129

Bu arastırma, Ankara kosullarında ve halk elinde yetistirilen Bafra koyun sürüsünde bazı önemli verim özelliklerinin incelenmesi ve böylece ırkın bölgeye uyumuyla ilgili bilgilerin elde edilmesi amacıyla yapılmıstır. Arastırma Ankara - Çubuk - Gökçedere Köyü’nde bulunan özel bir koyunculuk isletmesinde yürütülmüstür. Koyunlarda çiftlestirme öncesi ortalama canlı agırlık 58.02±0.86 kg tespit edilmis, yas grupları arasındaki farklılıklar önemsiz (P>0.05) olmustur. Koyunlarda genel olarak dogum oranı % 93.1; tek, ikiz ve üçüz+ dogum oranları sırasıyla % 48.3, 38.3 ve 13.4; kuzu verimi % 155.6 ve bir doguma kuzu sayısı 1.67 bulunmustur. Kuzularda genel olarak yasama gücü 30. ve 90. günlerde % 86.2 ve 84.1 olmustur. Yasama gücüne 30. ve 90. günlerde ana yası ve cinsiyetin etkisi önemsiz (P>0.05), dogum yılı ve dogum tipinin etkisi çesitli düzeylerde önemli (P P ortalamaları sırasıyla 3.17±0.03, 22.85±0.44 ve 28.19±0.54 kg olmustur. ncelenen çevre faktörlerinden ana yası ve dogum tipinin etkisi, dogum ve sütten kesim agırlıgına çesitli düzeylerde önemli (P cinsiyetin etkisi dogum agırlıgında önemli (P0.05) olmustur. Kuzularda sütten kesimde (90. gün) cidago yüksekligi ve vücut uzunluguna ait en küçük kareler ortalamaları 55.08±1.07 ve 56.68±0.81 cm olmustur. ncelenen çevre faktörlerinin vücut ölçülerine etkileri önemsiz (P>0.05) bulunmustur. Sonuç olarak Ankara kosullarında ve halk elinde yetistirilen Bafra koyunlarında canlı agırlık ve döl verimi ile kuzularda yasama gücü ve büyüme özelliklerine göre ırkın bölgeye uyumunun iyi düzeyde oldugu söylenebilir.
This study was carried out to investigate the production traits and evaluate the adaptation capability of Bafra sheep reared at the private farm in Ankara conditions, in Central Anatolia. Ankara region has continental climate conditions. However, Bafra sheep are generally raised in Black Sea region of Turkey. The data were collected from the Bafra sheep herd raised at a private farm, in a village in Çubuk in Ankara. The mean for premating live weight of ewes was 58.02±0.86 kg, and the differences among ewe age groups weren’t statistically *: İlk yazarın ‘‘Bafra Genotipinin Ankara Şartlarında Yetiştiriciliği’’ başlıklı tezli yüksek lisans tezinden özetlenmiştir. significant (P>0.05). Fertility results were determined to be 93.1 % for birth rate, 48.3, 38.3 and 13.4 % for single, twin and triplet birth rates, 155.6 % for lamb production and 1.67 for litter size. Survival rates of lambs at 30th and 90th (weaning age) days of age were 86.2 and 84.1 %, respectively. Age of ewe and lamb sex had no significant (P>0.05) effect on survival rates of lambs at 30th and 90th days of age, while year and birth type had significant effect on this trait at all ages (P<0.05, P<0.01, P<0.001). The least squares means for live weights of the lambs at birth, 90 and 120 days of age were 3.17±0.03, 22.85±0.44 and 28.19±0.54 kg, respectively. The effects of ewe age and birth type on the birth and weaning weights were important (P<0.05, P<0.001), although the effect of lamb sex was significant (P<0.001) on the birth weight and non-significant (P>0.05) for weaning weight. The least squares means for the lambs at the weaning age were 55.08±1.07 cm for wither height and 56.68±0.81 cm for body length. The effects of all investigated factors on the body measurements were not important (P>0.05). The results indicated that the adaptation capability of Bafra sheep reared at the private farm in Ankara conditions was satisfactory level in terms of live weight and fertility of ewes as well as survival rate and growth of lambs
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

İrfan GÜNGÖR,Halil AKÇAPINAR