Cilt: 33 Sayı : 1234
DİŞ RENGİNDEKİ RESTORATİF MATERYALLERİN DİŞ FIRÇALAMA İŞLEMİ SONRASINDA YÜZEY ÖZELLİKLERİ-SURFACE CHARACTERISTICS OF TOOTH-COLORED RESTORATIVES AFTER TOOTHBRUSHING
Yavuz GÖMEÇ,Can DÖRTER,Esra YILDIZ,Begüm GÜRAY EFES

1.4K 129

Öz ÖZETBu in vitro çalışmada, diş fırçalama işleminin ve iki farklı diş macununun, diş rengindeki restoratif materyallerin yüzey pürüzlülüğüne etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Ketac-Silver (ESPE), Vıtremer (3 M), Dyract (Dentsply, DeTrey ) ve Prodigy (Kerr ) ile 60 adet disk hazırlanmıştır. Örneklerin yüzeyleri abrasif disklerle ( Hawe-Neos ) cilalandıktan sonra, 20 adet örnek, kontrol grupları olarak ayrılmıştır. Geriye kalan örneklerin yüzeyleri, iki farklı diş macunundan ( Colgate Total ve Signal Plus Karbonat) hazırlanmış iki ayrı bulamaç ile (25 g diş macunu ve 40 ml su ) elektrikli diş fırçası kullanılarak (Braun Oral-B Ultra Plaque Remover; D 9525) 1O dakika süreyle fırçatanmışlardır. Yüzey pürüzlülük değerleri Surftest 402 Analzer (Mitutoyo ) ile ölçülmüştür. Çalışmanın verileri, tek yönlü ANOVA ve Kruskall- Wallis testleri ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Ketac-Silverve Vitremer 'de, kontrol grupları ile Colgate Total ile fırçalanan gruplar arasında, yüzey pürüzlülüğü açısından anlamlı derecede fark saptanmıştır (p < 0.05). Dyract'te her iki diş macunu arasında anlamlı farka rastlanılmamıştır. Prodigy'de ise Signal Plus Karbonat ile fırçalanan grupta anlamlı derecede pürüzlü yüzeyler saptanmıştır (p < 0.05).Anahtar sözcükler: diş rengindeki restoratif materyaller, diş fırçalama, diş macunu, aşınmaABSTRACTThis in vitro study was conducted to investigate the effect of toothbrushing on the roughness of tooth-colored restorative materials. 60 discs (10 mm x 2 mm) were prepared with Prodigy (Kerr), Dyract (Dentsply, DeTrey), Vitremer (SM) and Ketac-Silver (ESPE). Surfaces of the specimens were polished with abrasive discs (Hawe-Neos) and 20 of these were used as controls. Surfaces of the rest of the specimens were brushed 10 minutes with electric toothbrush (Braun Oral-B Ultra Plaque Remover, D 9525) by using a slimy (25 g dentifrice in 40 ml water) of Colgate Total in Group 1 and Signal Plus Carbonate in Group 2. Surface roughness values were determined by using Surftest. 402 Analyzer (Mitutoyo). One-way AN OVA and Kruskal-Wallis tests were performed for the statistical analysis. Based on the data of the study, it can be concluded; For both Ketac-Silver and Vitremer, significant differences in surface roughness were found between Colgate Total treated and control groups (p < 0.05). No statistically significant difference in surface roughness of Dyract was found between two toothpastes. For Prodigy, significantly rougher surfaces were obtained in Signal Plus Carbonate group (p <0.05).Key words. Tooth-colored restoratives, toothbrushing, dentifrice, roughness
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Yavuz GÖMEÇ,Can DÖRTER,Esra YILDIZ,Begüm GÜRAY EFES
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.