Cilt: 3 Sayı : 1
Hemşirelik İkinci Sınıf Öğrencilerinin Bakım Planlarındaki Hemşirelik Tanıları Ve Verilerin Analizi
ANALYSIS OF COLLECTED DATA AND OF NURSING DIAGNOSIS IN CARE PLAN SECOND YEAR NURSING STUDENTS’
Nurcan UYSAL,Gülşah Gürol ARSLAN,İlkin YILMAZ,Fethiye Yelkin ALP

1.4K 129

Amaç: Bu çalışmanın amacı; hemşirelik ikinci sınıf öğrencilerinin klinik uygulamalar sırasında hazırladıkları hemşirelik bakım planlarında yer alan hemşirelik tanılarını ve bu tanıları koymak için topladıkları verilerin yeterliliğini analiz etmektir.Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan bu araştırma, bir üniversitenin hemşirelik okulunda uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini, bir hemşirelik okulunun 2013-2014 öğretim yılının bahar döneminde ikinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin yaptığı toplam 98 bakım planı oluşturmuştur. Veriler, öğrencilerin veri toplamak için kullandıkları Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Veri Toplama Formu’ndan ve hazırladıkları hemşirelik bakım planlarından elde edilmiştir. Bakım planlarında yer alan tanıların doğruluğu ve tanı koymak için verilerin yeterli olup olmadığı, araştırmacılar tarafından yapılandırılmış 12 maddelik form ile değerlendirilmiştir.Bulgular: Öğrencilerin hazırladığı 98 bakım planında toplam 591 hemşirelik tanısı incelenmiş olup, 66 farklı hemşirelik tanısının konulduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin NANDA-I Taksonomi II’ye göre bakım planlarında hemşirelik tanılarının %80.2’sini (n=474) doğru olarak yazdıkları, hemşirelik tanılarının %74.6’sı (n=441) için verilerin yeterli olduğu belirlenmiştir.Sonuç: İkinci sınıf öğrencilerinin ilk klinik uygulamalarında doğru olarak kullandıkları hemşirelik tanıları oranının yüksek olması memnuniyet vericidir. Ancak üzerinde durulması gereken nokta yetersiz veri ile hemşirelik tanısının belirlenmesi, tıbbi tanı, semptom ve bulguların hemşirelik tanısı olarak ifade edilmesidir. Bu nedenle hemşire eğitimciler veri toplama, verilerin analizi ve tanı koyma aşamalarında öğrenciye rehberlik etmelidir.
Objective: The aim of this study is to analyze the diagnoses identified in the care plans and the adequacy of the data collected to make diagnoses during clinical practice among second year nursing students. Methods: This descriptive study was conducted at the nursing school of a university. The sample of the research consisted of a total of 98 care plans prepared by second year nursing students in the Spring Term of 2013-2014 Academic Year. The data were collected using the Functional Health Pattern data collection form and the nursing care plans prepared by the students. The accuracy of the diagnoses identified in the care plans and the adequacy of the data for diagnosing were evaluated by a 12-item form designed by the researchers. Results: In the 98 care plans prepared by the students, a total of 591 nursing diagnoses were analyzed and it was determined that there were 66 different diagnoses. According to NANDA-I Taxonomy II, 80.2% (n=474) of the diagnoses were accurate and that the data were adequate for 74.6% (n=441) of the diagnoses. Conclusion: It is a pleasing fact that second year students had a high rate of establishing accurate diagnosis in their first clinical practice. However, the fact that diagnoses were identified without adequate data and that medical diagnoses, symptoms and findings were identified as nursing diagnoses should be emphasized. Therefore, nurse educators should guide students in the phases of data collection, data analysis and diagnosis.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Birol L. Hemşirelik süreci: Hemşirelik bakımında sistematik yaklaşım. 9. Baskı, İzmir: Etki Matbaacılık;2009.p.158-70.
Nurcan UYSAL,Gülşah Gürol ARSLAN,İlkin YILMAZ,Fethiye Yelkin ALP
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.