Cilt: 14 Sayı : 52
UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN “UYGULAMA ÖĞRETMENİ” YETERLİKLERİ
Meltem YALIN UÇAR

1.4K 129

Öz entrThis research was conducted to determine the opinions of Classroom Teachers (N = 832), serving at seven geographical regions of Turkey, about the competence of mentors. In the study, Mentor Competence Scale which was developed by some researchers was used. The Scale consisted of nine sub-dimensions; ‘preparation for teaching practice’, ‘vocational guidance’, ‘evaluation’, ‘observation’, ‘adult education’, ‘classroom management’, ‘communication’, ‘feedback’ and ‘personality traits’. Participants of the study stated at the level of ‘strongly agree’ that all the competence domains should be represented by a mentor. It was also revealed that a mentor is mostly required to have the competences of ‘adult education’ sub-dimensionBu araştırma, ülkenin yedi ayrı bölgesinde görev yapmakta olan Sınıf Öğretmenlerinin (N=832), uygulama öğretmenliği yeterlikleri hakkında görüşlerini tespit etmek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, araştırmacı tarafından geliştirilen Uygulama Öğretmeni Yeterlilik Ölçeği kullanılmıştır. Ölçme aracı, “öğretmenlik uygulamalarına hazırlık”, “mesleki rehberlik”, “değerlendirme”, “gözlem”,“yetişkin eğitimi”,“sınıf yönetimi”, “iletişim”, “geribildirim” ve “kişisel özellikler” olmak üzere dokuz alt boyuttan oluşmuştur. Araştırmanın katılımcıları, ölçme aracının tüm yeterlik alanlarının bir uygulama öğretmeninde bulunması gerektiğini genellikle “büyük ölçüde katılıyorum” düzeyinde betimlemişlerdir. Yine ölçme aracının, en fazla “yetişkin eğitimi” alt boyutu yeterliklerinin, bir uygulama öğretmeninde bulunması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: entrMentor, mentee and mentor competenceUygulama öğretmeni, uygulama öğretmeni yeterlikleri, öğretmen adayı

Kaynakça

Connie, B; Others. (1995). Iowa Community CollegeInduction/Mentoring (CCIM) Program. Texas, Iowa State University; Austin.
Meltem YALIN UÇAR
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.