Cilt: 62 Sayı : 01
TARİHSEL BİR PERSPEKTİFTEN BATI-YUNANİSTAN İLİŞKİSİNİN SİYASAL ARKA PLANI [1821-1945]
Tarihsel Bir Perspektiften Batı-Yunanistan İlişkisinin Siyasal Arka Planı [1821-1945]
A. Şevket OVALI

1.4K 129

1821-1945 döneminde Yunanistan'ın Batı dünyasıyla olan ilişkisinin siyasal arka planı, tarafların kendi öncelikleri, çıkarları ve tehdit algılamaları ekseninde şekillenmiştir. Batı dünyası Yunanistan'a yönelik siyasetini küresel ve bölgesel güç siyasetinin gereklerine göre belirlerken, Yunanistan Batı dünyası ile olan ilişkisini 1922'ye kadar romantik ulusçuluktan kaynaklanan yayılmacı siyaset zemini üzerinden tanımlamaya çalışmıştır. 1821-1843 dönemi tarafların aralarındaki inşa sürecini içermektedir. Bu süreç aynı zamanda gelecekteki dönemlerin siyasal alt yapısını da oluşturmaktadır. 1821-1843 dönemi ilişkilerin karşılıklı inşa sürecini içermektedir. 1843- 1875 ve 1875-1914 dönemleri açıkça tanımlanabilecek bir takım benzerlikler göstermektedir. Her iki dönem de güç siyaseti ile romantik ulusçuluk arasındaki çatışmadan kaynaklanan ve tansiyonu arttıran konuların ortaya çıkışma şahitlik etmiştir. Yunanistan'ın Batı ile ilişkilerini romantik ulusçuluk zemininde tanımlama siyaseti, Anadolu bozgunu sonrasında sona ermiş ve 1922-1945 dönemi ilişkileri yeniden güç siyaseti üzerine kurulmuştur. Çalışma, bu ilişkide yer alan tarafların yönelimlerinin altında yatan unsurları ve tarafların ilişkinin siyasal arka planını biçimlendirme çabalarını iç ve dış siyasi dinamikler çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

ADAMTHWAITE, Anthony (1985), "Britain and the World 1945-49: The View From the Foreign Office," International Affairs (RoyalInstitute of International Affairs 1944-) (Cilt 61, Sayı 2): 223-235.