Yıl 2007, Sayı : 1 Sayfalar 23 - 32 2007-01-01
Secondary Metabolites from Bioactive Methanolic Extract of Verbascum pycnostachyum Boiss. & Helder Flowers
Verbascum pycnostachyum Boiss. & Helder Çiçeklerinin Biyoaktif Metanol Ektresinin Sekonder Metabolitleri
İ. İrem TATLI,Wolfgang SCHUHLY,Zeliha S. AKDEMİR
21 261

Four iridoid glucosides, aucubin1, ajugol2, ajugoside3, harpagoside4, and a phenylethanoid glycoside, verbascoside5 were isolated from the flowers of bioactive methanolic extract of Verbascum pycnostachyum Boiss & Helder. The structures of the compounds were determined from spectral methods UV, IR, 1D NMR and Mass Spec. . Ajugoside3 is encountered for the first time from Verbascum species.
Verbascum pycnostachyum Boiss & Helder’in çiçekli kısımlarının biyoaktif methanol ekstresinden, dört iridoit glukoziti, okubin1, aju gol2, ajugozit3, harpagozit4 ve bir feniletanoit glikoziti, verbaskozit5 izole edilmiştir. Bileşiklerin yapıları spektral yöntemlerle UV, IR, 1D NMR ve Mass Spektr. tespit edilmiştir. Ajugozit3 ilk defa Verbascum türlerinden elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2007
Bölüm Research Article
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2007


Makalenin Yazarları
İ. İrem TATLI
Wolfgang SCHUHLY
Zeliha S. AKDEMİR