Yıl 2012, Cilt: 1 Sayı : 42(1) Sayfalar 33 - 42 2014-01-10
LOCAL NAMES OF SOME PLANTS IN ANDIRIN, KAHRAMANMARAŞ
LOCAL NAMES OF SOME PLANTS IN ANDIRIN, KAHRAMANMARAŞ
S. DEMİRCİ,N. ÖZHATAY,S. Demirci*, N.özhatay S. DEMİRCİ*, N.ÖZHATAY
13 261

This survey is a master thesis that has an aim to identifity the various folk usage of the plants in Andırın (Kahramanmaraş) district. The field works have been done from March 2010 to November 2010. During this research 52 villages have been visited and about 500 plant specimens were collected. As a result of this study’s, 147 taxa of which 10 endemic have been determined for several usages. Among them 92 taxa as medicine, 52 as food, 8 as spice, 6 as dye, 9 as handicraft, 3 as fuel and 3 as tea. Additionally five plant species have been established for different usages. During this survey, besides to the usage of the wild flowering plants, their local names are also determined. This paper present list of 217 the vernacular names of useful 147 taxa that grow in Andırın
Bu araştırma, Andırın (Kahramanmaraş) ilçesinde bitkilerin halk arasındaki kullanımlarını saptamak amacıyla yapılan yüksek lisans tez çalışmasıdır. Mart 2010 – Kasım 2010 tarihleri arasında bölgeye toplam 5 arazi çalışması yapılmış, bu arazi çalışmalarında toplam 52 köy, köylere bağlı obalar ve dağlar ziyaret edilerek toplamda ortalama 500 adet bitki örneği toplanmıştır. Araştırma sonucunda kullanılışı olan 147 takson tespit edilmiştir. Bunları 92 takson tıbbi, 52 takson gıda, 8 takson baharat, 6 takson boya, 9 takson el aletleri, 3 takson yakacak ve 3 takson bitki çayı olarak kullanılmaktadır. Beş türün ise diğer farklı kullanımları olduğu saptanmıştır. Bu araştırma esnasında bitkilerin kullanımlarının yanında yöresel isimleri de kayıt edilmiştir. Bu çalışmada Andırın ilçesinde kullanımı olan 147 taksona ait 217 yöresel isim listelenmiştir.

Anahtar Kelimeler

1. Özhatay N. (2006). Türkiye’ nin BTC Boru Hattı Boyunca Önemli BitkiAlanları (Important Plant Areas along the BTC Pipeline in Turkey),BTC Şirketi, İstanbul
Birincil Dil tr
Konular Farmakoloji ve Eczacılık
Yayımlanma Tarihi 10 Ocak 2014
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Ocak 2014


Makalenin Yazarları
S. DEMİRCİ
N. ÖZHATAY
S. Demirci*
N.özhatay S. DEMİRCİ*
N.ÖZHATAY