Yıl 2013, Cilt: 3 Sayı : 1 Sayfalar 70 - 81 2013-05-01
Risk Management in Cultural Heritage
Kültürel Mirasta Risk Yönetimi
Mahmut AYDIN,Saadet GÜNER
6 261

In the preservation of cultural heritage, negative human impact can include false conservation techniques, uninformed urbanization “visitors-tourism restricted” employment of unskilled persons, insufficient lows, lack of intervention and prosecutions, illegal excavations and illicit traffic of cultural objects. Armed conflict which is one of the biggest destructive effects to cultural heritage is also among human effects. Two kinds of natural effects to cultural heritage exist; first category include natural disaster such as, earthquake and flood ;second category includes environmental effects such as pollution, climate change and desertification. Protection of tangible and intangible cultural and natural heritage against risks needs to take priority in risk management. In this article, some suggestions on risk management of tangible and intangible cultural heritage are given with regards to international projects and activities of Friends of Cultural Heritage (FOCUH).
Kültürel mirasın korunmasında şu insan etkileri önceliklidir; hatalı konservasyon teknikleri, plansız yerleşimler, yatırımlar, “ziyaretçiler-turizm baskısı”, vasıfsız kişilerin istihdam edilmesi, kanunların yetersiz olması, uygulanmayan müdahaleler ve cezalar, kaçak kazılar ve kültür varlığı kaçakçılığı. Kültürel mirasa doğal olayların etkisi iki türlüdür; birincisi deprem, sel, gibi doğal afetlerin etkileri, ikincisi hava kirliliği, iklim değişikliği ve çölleşme gibi çevresel etkilerdir. Kültürel mirasa en büyük zararı veren silahlı çatışmalar ise insan etkileri arasında yer almaktadır. Somut ve soyut kültürel ve doğal mirasın çağdaş koruma yaklaşımının öncelikleri arasındadır. Bu çalışmada somut ve soyut kültürel mirasın risk yönetimi için bazı önerilerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2013


Makalenin Yazarları
Mahmut AYDIN
Saadet GÜNER