Yıl 2014, Cilt: 13 Sayı : 51 Sayfalar - 2014-11-02
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
İbrahim KIR,Şeyda SULAK
22 261

Öz entrThe objective of the study is to examine the internet addiction level of the 2013-2014 educational year students studying at Faculty of Education at KahramanmaraşSütçü İmam University with regard to different variables. The study has been conducted using descriptive survey method. The scope of the study consists of the 441 students studying at Faculty of Education at KahramanmaraşSütçü İmam University during the 2013- 2014 educational year and the sample consists of 337 students. In the study, “Internet Addiction Scale” developed by Young (1998) and adapted to Turkish by Bayraktar (2001) for determining students’ internet addiction level and “Personal Information Form” developed by researcher for determining the participants’ personnel characteristics is used as data collection method. Statistical analyses of data have been done thorough the SPSS 15.0 program. According to the results of the research, students’ total scores differed significantly with regard to their gender, duration of daily internet usage, social network usage and having personal computer. It has also been determined that there is no significant difference in their internet addiction in total score with regard to their academic achievement and having internet connection at their residential place or in their mobile phone.Bu arastırmanın amacı, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Kahramanmaras Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin internet bağımlık düzeylerini belirleyerek farklı değiskenler açısından incelemektir. Arastırma tarama modelinde betimsel bir çalısmadır. Arastırmanın çalısma evrenini, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Kahramanmaras Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 441 öğrenci, örneklemini ise 337 öğrenci olusturmaktadır. Arastırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin internet bağımlılık düzeyini belirleyecek olan Young (1998) tarafından gelistirilen ve Türkçeye uyarlaması Bayraktar (2001) tarafından yapılan “İnternet Bağımlılık Ölçeği” ve katılımcıların kisisel özelliklerini belirlemek amacıyla arastırmacı tarafından gelistirilen “Kisisel Bilgi Formu” kullanılmıstır. Verilerin istatistiksel analizi SPSS 15.0 programı ile yapılmıstır. Arastırma sonuçlarına göre, öğrencilerin internet bağımlılık toplam puanları cinsiyet, günlük internet kullanım süresi, sosyal ağ kullanım durumu ve sahsi bilgisayara sahip olma durumuna göre anlamlı derece farklılasmaktadır. Akademik basarı ve konakladıkları yerde veya cep telefonlarında internet bağlantısına sahip olma durumuna göre ise internet bağımlılığı toplam puanlarında anlamlı düzeyde farklılasma olmadığı saptanmıstır.Anahtar Kelimeler: İnternet, Bağımlılık, İnternet Bağımlılığı.

Anahtar Kelimeler

entrInternet, Addiction, Internet Addiction.İnternet, Bağımlılık, İnternet Bağımlılığı.
Alaçam, H. (2012). Denizli Bölgesi Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Görülme Sıklığı ve Yetişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ile İlişkisi, Uzmanlık Tezi, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 2 Kasım 2014
Bölüm Eğitim Bilimleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Kasım 2014


Makalenin Yazarları
İbrahim KIR
Şeyda SULAK