Türkiye’nin Muğla İli İçin SYİ Yöntemi ile Kurak Dönem Analizi
Ahmet İRVEM,Mustafa ÖZBULDU
7 261

Öz Bu çalışmada, Muğla ilinin uzun yıllık yağış verisi olan 9 ilçesinde, SYİ yöntemi ile kuraklık analizinin yapılması, kurak dönem sayısı ve kuraklık süreleri gibi kuraklık özelliklerini belirleyerek, kuraklığın daha etkili olduğu ilçelerin görsel olarak gösterilmesi amaçlanmıştır. Standart Yağış İndeksi (SYİ) yöntemi ReDIM yazılımı ile uygulanmıştır. Yapılan 12 aylık SYİ analizinde “SYİ < -1” şartında elde edilen sonuçlara göre kurak dönemlerin zaman olarak süreleri incelendiğinde 1 aylık süreye sahip kurak dönem sayısı en fazla 10 ile Fethiye, 9 ile Köyceğiz ve 7 ile Dalaman’da görülmüştür. Diğer istasyonlarda kurak dönem sayıları 2-5 arasında görülmüştür. En uzun kuraklık süresi 26 ay ile 1 kez Milas, 24 ay ile 1 kez Yatağan ve 22 ay ile 1 kez Bodrum ve Muğla Merkez istasyonunda görülmüştür. SYİ < -1.5 “ olan diğer ifadeyle çok kurak dönem en fazla Yatağan istasyonunda (16 dönem), en az ise Marmaris istasyonu (8 dönem) için belirlenmiştir. Aşırı kurak dönemi ifade eden “SYİ <-2” değeri ise en çok Marmaris’te (7 dönem), en az Dalaman’da (1 dönem) görülmüştür. En uzun kurak dönemin ise Nisan 1989 – Mayıs 1991 yılları arasında 26 ay ile Milas’da ve Mayıs 1989- Nisan 1991 yılları arasında 24 ay ile Yatağan’da yaşandığı belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; son 30 yıllık dönemde, kuraklığın görülme frekansının arttığı ve kuraklık görülen ay sayısının giderek artmış olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle; su kaynaklarının etkin kullanımına daha çok önem verilmelidir.

Anahtar Kelimeler

SYİ, Kuraklık analizi, Muğla, ReDIM, ILWIS
Bacanlı ÜG, Kargı PG (2019) Uzun ve kısa süreli periyotlarda kuraklık analizi: Bursa örneği. Doğ. Afet Çev. Derg. 5(1): 166-174.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat
Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar Orcid : 0000-0002-3838-1924Yazar: Ahmet İRVEM (Sorumlu Yazar)Kurum: ZİRAAT FAKÜLTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-5359-8750Yazar: Mustafa ÖZBULDU Kurum: ZİRAAT FAKÜLTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2019


Makalenin Yazarları
Ahmet İRVEM
Mustafa ÖZBULDU