Yıl 2014, Cilt: 11 Sayı : 2 Sayfalar 41 - 65 2015-04-03
Türkiye’deki Okul Öncesi Dönem Sosyal Beceri Araştırmaları: 2000-2013 Yılları Arasındaki Tezlerin İncelenmesi
Hülya GÜLAY OGELMAN
20 261

Öz entrThe purpose of this study is to review the thesesexamining social skills of preschool children in Turkey between 2000 and2013. The sample group of study consisted of 23 postgraduate theses and8 doctoral theses that were written on preschool social skills. It isobserved that a large part of postgraduate theses uses the survey methodand involves 6-year-old children. There is apparently one thesis from theage group of 4 years; whereas any thesis on social skills in the age groupof 0-3 years has not been conducted. In the doctoral theses generally theexperimental method is used and the children in the age group of 4 yearsare studied. It is observed that while there is no study on the age group of0-3 just like in postgraduate theses, there are two studies including the 4year-old group. Other information about the theses is present in theconclusion and discussion in detailAraştırmanın amacı, 2000-2013 yılları arasında Türkiye’de gerçekleştirilmiş okul öncesi dönem çocuklarının sosyal becerilerini ele alan tezlerin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemi, okul öncesi dönemde sosyal beceriler konusunda yapılmış 23 yüksek lisans tezi ve 8 doktora tezinden oluşmuştur. Yüksek lisans tezlerinin büyük bir bölümünün tarama yöntemli olduğu ve yine önemli bir bölümünün 6 yaş çocukları kapsadığı görülmektedir. 4 yaş grubundan tek bir tez bulunurken, 0-3 yaş grubu ile ilgili herhangi bir sosyal beceri tez çalışmasının yapılmadığı görülmektedir. Doktora tezlerinde genellikle deneysel yöntemin kullanıldığı görülmektedir. Yaş grubu olarak da genellikle 6 yaş grubuyla çalışıldığı, yüksek lisans tezlerinde olduğu gibi 0-3 yaş grubuyla ilgili bir çalışmanın yapılmadığı, 4 yaşın dahil edildiği iki çalışmanın olduğu belirlenmiştir. Tezlerle ilgili detaylı bilgiler sonuç ve tartışma bölümlerinde yer almaktadır.Anahtar kelimeler: Sosyal beceri, sosyal beceriler, okul öncesi dönem, yüksek lisans tezi, doktora tezi. 

Anahtar Kelimeler

Social skill, social skills, preschool period, masterthesis, dissertation
Akman, Berrin - - - , Ece- E- journal of New World Sciences Academy, 6(2), 1548-1560. Angelico, Antonio P.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 3 Nisan 2015
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Nisan 2015


Makalenin Yazarları
Hülya GÜLAY OGELMAN