Yıl 2015, Cilt: 5 Sayı : 2 Sayfalar 236 - 244 2015-07-01
Reorganization of Azerbayijanian Politikal Activists After February Revolution in Russia
Rusya’da Şubat Devriminden Sonra Azerbaycan Siyasi Aydınlarının Örgütlenmesi
Rahim HASANOV
8 261

After the February Revolution in 1917 the political situation radically changed in the Russian Empire. People put an end to the reign of the Romanovs' kingdom which covered a large part of the world and called the prison of the peoples. In Azerbaijan, which was one of the provinces of the empire, the political situation was critical. The democratic movement of the peoples of South Caucasus was given a new push. The author tried to investigate the political processes happened in Azerbaijan after revolution and the activity of Provisional Executive Committee of the Muslim National Council which was strength motive at those times. The author's main purpose is to give political assessment to the work done by political figures of Azerbaijan who congregated around that committee.
1917 Şubat Devrimi’nden sonra Rusya İmparatorluğu’nda siyasi durum kökten değişti. Dünya halklarının hapishanesi olarak adlandırılan ve dünyada önemli nüfus kazanan Romanovların krallık saltanatına son verildi. İmparatorluğun eyaletlerinden birisi olan Azerbaycan’da ise siyasi durum kritikti. Ancak Güney Kafkasya halklarının Demokratik Hareketi, bu sürece yeni bir ivme kazandırdı. Çalışmada, devrim sonrası Azerbaycan’daki siyasi sürecin, söz konusu dönem ülkede güç kazanan Müslüman Ulusal Konseyi ve bölgesel üst düzey yönetiminin faaliyetleri araştırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, Azerbaycan’ın bu komite çevresinde toplanan siyasilerin milli mücadeledeki rolü de genel hatlarıyla değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2015
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2015


Makalenin Yazarları
Rahim HASANOV