Yıl 1996, Cilt: 30 Sayı : 1 Sayfalar 33 - 36 2012-05-16
KOMPOZİT REÇİNELERİN SİTOTOKSİSİTELERİNİN İNCELENMESİ: İN VİTRO ÇALIŞMA CYTOTOXICITY OF COMPOSITE RESINS: ANIN VITRO STUDY
Berna Tarım,Haşmet Ulukapı,Mete Ücok,Canan Altınel
14 261

Öz ÖzetIşıkla polimerize olan kompozit reçineler {Brilliant ve Prizma APH) ile kimyasal olarak polimerize olan kompozit reçinenin (Concise) 60 dak. ve 24 saat sonraki si-totoksisite değerleri Milipor Filtre Yöntemi kullanılarak karşılaştırılmıştır.Işıkla ve kimyasal olarak polimerize olan kompozit reçinelerin sitotoksisite değerleri arasında bir fark olmadığı, bütün gruplarda 60 dak. ve 24 saat sonra elde edilen değerlerin benzer olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte ışılda sertleşen Prizma APH kompozit reçinenin diğer iki kompozit reçineye göre daha az toksİk etki oluşturduğu kanısı gözlenmiştir.Anahtar sözcükler: Kompozit reçineler, sitotoksisite.AbstractIn this study, the evaluation of the cytotoxity oftho light curing composite resins (Brilliant and Prizma APH) and one chemically curing composite resin (Concise) was made after 60 min and 24 hours of polymerization by means of a mil liporefilter method.There was no difference between the cytoxicity of light and chemically cured composite resins; 60 min and 24 hours after polymerization in all group, the values of cytotoxity were similar and it was observed lower cytotoxicity in the Priz-matic group.Key words: Composite resins, cytotoxicity.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 16 Mayıs 2012
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Mayıs 2012


Makalenin Yazarları
Berna Tarım
Haşmet Ulukapı
Mete Ücok
Canan Altınel