Yıl 2018, Cilt: 73 Sayı : 2 Sayfalar 545 - 575 2018-06-19
Yüksek Mahkeme'nin Eşcinsel Evlilik Kararı Işığında Eşitlik, Demokrasi ve Yargısal Denetim
Berke ÖZENÇ
13 261

Öz Birleşik Devlet Yüksek Mahkemesi Obegefell v. Hodges kararıyla, eşcinsellerin evlilik hakkından yoksun bırakılmasının, ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine hükmetti. Kararın önemli bir özelliği, kanun önünde eşitlik ilkesini, eşcinsel bireyleri kapsayacak şekilde yeniden tanımlamasıdır. Kanun önünde eşitlik ilkesi, oldukça basit ve açık görünen bir kavram olmasına rağmen; siyahların, kadınların ve bu çalışmada ortaya konduğu üzere eşcinsellerin bu eşitlik alanına dâhil olabilmesi, ancak siyasi ve hukuki mücadeleler sonucunda gerçekleşebilmiştir. Bu çalışmada ilk olarak, siyahlara yönelik ayrımcı pratikler bağlamında Yüksek Mahkeme’nin eşitlik ilkesine dair yorumu incelenecek, ardından Yüksek Mahkeme’nin eşcinselliğe dair yaklaşımındaki dönüşüm ortaya konacaktır. Çalışmanın son bölümünde bu tarihsel ve siyasi arka plan üzerinde şekillenen Obergefell v. Hodges kararı değerlendirilecektir. Kararın çoğunluk görüşü ve muhalefet şerhlerinde, çoğunlukçu ve çoğulcu demokrasi anlayışları arasındaki gerilimin yansımaları göze çarpar. Kararın belki de en önemli özelliği çoğulcu bir demokratik toplumda yargısal denetimin işlevine dair tarihsel bir örnek oluşturmasıdır. 

Anahtar Kelimeler

: Eşcinsel Evlilik, Kanun Önünde Eşitlik, Yüksek Mahkeme, Demokrasi, Yorum Yöntemler
Referans1Altıparmak, Kerem (1996), “Due Process of Law Kavramının Amerikan Hukukundaki Yeri ÜzerineBir İnceleme”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 45 (1-4): 219-250.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 19 Haziran 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0003-4149-5567Yazar: Berke ÖZENÇ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Haziran 2018


Makalenin Yazarları
Berke ÖZENÇ