Yıl 2009, Cilt: 59 Sayı : 2 Sayfalar 121 - 154 2010-10-08
KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ DURUMU
Esra NEMLİ ÇALIŞKAN,Başak TURAN İÇKE
16 261

Öz Kurumsal yönetim, son yıllarda hem dünyada, hem de ülkemizde önemini arttırmıştır. Şirketlerin sahipleri ile yöneticilerinin farklılaşması ile birlikte “temsil sorunu” ortaya çıkmıştır. Dünyada kurumsal yönetimin yaygınlaşması, 1999 yılında yayınlanan OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri ile başlamıştır. Ülkemizde ise, bu ilkelere paralel olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ilk kez 2003 yılında yayınlanmıştır. Bankacılık sektöründe kurumsal yönetim, diğer sektörlerden farklı mekanizmalar gerektirdiğinden bu çalışmada inceleme konusu olarak seçilmiştir. Çalışmanın analiz kısmında, hisse senetleri İMKB'de işlem gören bankaların kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi içeren çeşitli raporları incelenerek bu sektörde kurumsal yönetim uygulamalarının durumu hakkında bir değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Kurumsal Yönetim, Temsil Sorunu, Bankacılık Sektörü, Kurumsal Yönetim İlkeleri
ARARAT, Melsa, ÇETĠN, AyĢe Tansel, (2008). İMKB’de İşlem Gören Bankaların Kamuya Açıklama Yoğunlukları ve Yönetişim Özellikleri, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, Ġstanbul.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 8 Ekim 2010
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 8 Ekim 2010


Makalenin Yazarları
Esra NEMLİ ÇALIŞKAN
Başak TURAN İÇKE