Yıl 2005, Cilt: 22 Sayı : 3 Sayfalar 157 - 161 2005-09-01
The effect of methylene chloride application for different time periods on the bond strength of autopolymerizing acrylic resin to denture base resin
Farklı sürelerde metilen klorid uygulamasının otopolimerizan akrilin kaide materyaline bağlanma dayancı üzerine etkisi
Duygu Saraç,Şinasi Saraç,Şafak Külünk,Tolga Külünk,Çağrı Ural
12 261

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2005
Bölüm Özgün Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2005


Makalenin Yazarları
Duygu Saraç
Şinasi Saraç
Şafak Külünk
Tolga Külünk
Çağrı Ural