Yıl 2005, Cilt: 15 Sayı : 1 Sayfalar 61 - 72 2005-06-01
İZMİR YÖRESİNDEKİ YABANİ Lavandula stoechas L. subsp. stoechas TAKSONUNDAN ELDE EDİLEN UÇUCU YAĞIN BİLEŞİMİ, ANTİBAKTERİYEL, ANTİFUNGAL VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ
Bintuğ ÖZTÜRK,Sibel KONYALIOĞLU,Gözde KANTARCI,Damla ÇETİNKOL
9 261

Öz İzmir civarında doğal yetişen, halk arasında “karabaşotu” adıyla bilinen Lavandula stoechas L. subsp. stoechas’ın, yüzyıllardır Anadolu halk hekimliğinde antiseptik ve yara iyi edici gibi etkileri başta olmak üzere farklı rahatsızlıkların tedavisinde kullanıldığı kayıtlıdır. Çalışma materyalinin toprak üstü kısımları distillenerek uçucu yağı elde edilmiş ve % 1.1 oranında uçucu yağ içerdiği tespit edilmiştir. Yapılan GC-MS analizinde saptanan 26 bileşikten uçucu yağ’ın % 91.63’üne karşılık gelen 8 tanesi tanımlanmış ana bileşen % 43.47 ile kafur olarak saptanmıştır. Elde edilen uçucu yağın total antioksidan kapasitesi (TAK), spektrofotometrik fosfomolibden yöntemi ile 13.316 + 1.891 Ort +S.H. m mol. α-tokoferol asetata ekivalan düzeyde belirlenmiştir. Uçucu yağın antibakteriyel antifungal etki çalışmaları disk difüzyon yöntemiyle yapılmış ve Proteus vulgaris’e (ATCC 6897) standart antibiyotiklerden daha kuvvetli antibakteriyel, Candida albicans ATCC 10239 fungusuna karşı Nistanin’e yakın düzeyde antifungal etki gösterdiği saptanmıştır. Bu taksona ait uçucu yağın antifungal ve antioksidan potansiyeli ilk kez tarafımızdan ve bu çalışmada ortaya konmuştur

Anahtar Kelimeler

Lavandula stoechas L. subsp. stoechas, Lavanta, Lavandula, uçucu yağ, kafur, gaz kromatografisi, antibakteriyel, antifungal, antioksidan
Adams, R. P. 1995. Identification of Essential Oils Components by Gas Chromatography / Mass Spectroscopy. Allured Pub. Corp.Carol Stream Illinois.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2005
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2005


Makalenin Yazarları
Bintuğ ÖZTÜRK
Sibel KONYALIOĞLU
Gözde KANTARCI
Damla ÇETİNKOL