Yıl 2012, Sayı : 65 Sayfalar 65 - 81 2012-01-01
Milton Friedman Çağı
Andrei SHLEİFER,Buğra KALKAN
24 261

Öz Dünya 1980 ve 2005 arasında serbest piyasa politikalarını benimsedikçe, yaşam beklentisi, eğitime erişim ve demokrasi gelişiyor ve mutlak yoksulluk azalıyorken, yaşam standartları keskin bir şekilde yükseldi. Bu bir tesadüf müdür? Balcerowicz ve Fischer tarafından hazırlanan bir makaleler serisi serbest piyasa güçlerine güvenmenin gerçekten de ekonomik büyüme için anahtar olduğunu öne sürer. Stiglitz ve diğerleri tarafından yazılan bir kitap ise aynı görüşü paylaşmamaktadır. Ben bu iki argümanı eleştirip, karşılaştırıyorum.

Anahtar Kelimeler

Balcerowicz, Leszek, ve Stanley Fischer, Der. 2006. Living Standards and the Wealth of Na- tions: Successes and Failures in Real Convergence. Cambridge ve Londra: MIT Press.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2012
Bölüm Research Article
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2012


Makalenin Yazarları
Andrei SHLEİFER
Buğra KALKAN