Cilt: 7 Sayı : 1
d
Mısır Silajı ve Şeker Pancarı Posasının Erkek Danaların Besi Performansı, Kan Parametresi ile Kesim Ölçütleri Üzerine Etkisi
The Effects of Corn Silage and Sugar Beet Pulp on Fattening Performance, Blood Parameters and Carcass Characteristics of Bulls
Tugay AYAŞAN,Kurtuluş GÖK,Ali ASARKAYA,Hatice HIZLI,Murat GÖRGÜLÜ,Emel KARAKOZAK,Mehdi Ahmet COŞKUN,Mansur Seymen SEĞMENOĞLU

1.4K 129

Araştırma, erkek danalara kaba yem kaynağı olarak mısır silajı ve şeker pancarı posası verilmesinin besi performansı, kan parametreleri ile kesim ölçütleri üzerine olan etkilerini saptamak amacıyla düzenlenmiştir. Çalışmada biri hayvanın doğal formda % 40 mısır silajı+ % 60 kesif yem, diğeri de yine hayvanın yediği formda % 40 şeker pancarı posası + % 60 kesif yem içeren 2 grup oluşturulmuştur. Her bir deneme grubunda deneme başı canlı ağırlıkları benzer (252,5±6,43 kg) yaklaşık 13 aylık yaşta 14 adet olmak üzere toplam 28 adet Siyah alaca erkek dana kullanılmıştır. Her bir deneme grubu 3 alt gruba bölünmüştür (5, 5, 4 baş dana/alt grup). Araştırma sonunda şeker pancarı posası katılan grup; diğer gruba göre rakamsal olarak daha fazla canlı ağırlık kazancına (1,48 kg/güne karşı 1,37 kg/ gün, P> 0,05) sahip olmuştur. Alınan biyokimyasal parametrelerden albumin; tam kan sayımına ait parametrelerden hemoglobin, hematokrit ve nötrofil gruplar arasında farklı bulunmuş (P< 0,05), nötrofil dışındaki değişkenler mısır silajı alan grupta daha yüksek, nötrofil ise düşük bulunmuştur. Kesim parametrelerinden ise karaciğer ağırlığı posa alan grupta daha yüksek bulunmuştur (P< 0,05). Sonuç olarak yaş formda % 40 oranında şeker pancarı posası ve mısır silajı kullanılan çalışmada her iki kaba yem kaynağının da tatmin edici performans sağlayabileceği görülmüştür.
This study was carried out to determine the effect of roughage source, corn silage, sugar beet pulp, on fattening performance, blood parameters and carcass characteristics of bulls. A total number of 28 Holstein bull at the age of 13 months and averaging 252,5±6,43 kg of body weight were allocated in two groups. Each experimental group was divided into three subgroup having 5, 5, and 4 bulls each. The results obtained in this experiment showed that sugar beet pulp improved daily gain numerically (1,48 vs. 1,37 kg/d, P> 0,05). Hemoglobin, hematocrit, albumin values were higher for the bulls receiving corn silage than those receiving sugar beet pulp (P< 0,05). Neutrophile level for the bulls was lower for the bulls fed with corn silage compared to those fed with sugar beet pulp (P< 0,05). Liver weight was found significantly higher for bulls fed with sugar beet pulp than corn silage (P< 0,05). In conclusion, both roughage sources can give satisfactory growth performance when they were used at the 40 % fattening diet as fed basis.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça