Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı : 1 Sayfalar 23 - 30 2019-06-30
Doğa ve kültür fotoğrafçılığı kapsamında rekreasyonel motivasyonun demografik özelliklere göre incelenmesi
Üzeyir KEMENT,Aziz BÜKEY
13 261

Öz Bu araştırmanın amacı doğa ve kültür fotoğrafçılığı etkinliğine katılan bireylerin demografik özellikleri ile rekreasyonel motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Bingöl Foto safari etkinliğine katılan bireyler oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 436 anket formu katılımcılara uygulanmıştır. Araştırma hipotezlerinin test edilmesi için T ve Anova testlerinden faydalanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kadın katılımcılar erkek katılımcılarından daha yüksek rekreasyonel motivasyona sahiptir. Ayrıca bekâr katılımcılar evli katılımcılardan daha yüksek rekreasyonel motivasyona sahiptir. 55 ve üzeri yaş grubu katılımcılar diğer genç yaş aralıklarındaki katılımcılardan daha düşük rekreasyonel motivasyona sahiptir. Son olarak katılımcıların eğitim seviyeleri ile rekreasyonel motivasyonları arasında bir ilişki yoktur. 

Anahtar Kelimeler

Rekreasyonel motivasyon, doğa fotoğrafçılığı, fotoğraf turizmi, kültür fotoğrafçılığı
Algan, E. (2007). Fotoğrafın ilk yüz yılı, belgesel fotoğrafçılık ve sayısal gelecek. Anadolu Sanat Dergisi (18): 87-100.
Birincil Dil tr
Konular Kültürel Çalışmalar
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar Orcid : 0000-0002-3190-9079Yazar: Üzeyir KEMENT

Orcid : 0000-0002-5476-8408Yazar: Aziz BÜKEY (Sorumlu Yazar)Kurum: Bingöl ÜniversitesiÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019


Makalenin Yazarları
Üzeyir KEMENT
Aziz BÜKEY