Cilt: 6 Sayı : 1
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Sayısal Maden Haritalarının Oluşturulması: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği
Creation of Digital Mine Map with Geographics Information Systems: An Example of Güneydoğu Anadolu Region
Hacı Alim BARAN,Tamer SEVER,Mehmet Veysel ERMİN,Ahmet DEĞİRMENCİ

1.4K 129

Coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) uygulama alanları gün geçtikçe genişlemekte ve mühendislik alanında da kullanımı gittikçe artmaktadır. Jeoloji Mühendisliği’nin uygulama alanlarından biri de maden yataklarının dağılımının haritalandırılmasıyla il maden haritaları oluşturulmasıdır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, çeşitli maden yataklarına ev sahipliği yapmasıyla önem arz eden bir bölgemizdir. Bu çalışmada bölge için M.T.A. tarafından hazırlanmış il maden haritalarının sayısallaştırılıp, her bir maden yatağı için elde edilen bilgiler Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) girilerek bölgesel ölçekte sorgulama ve verileri yorumlamaya olanak sağlayacak veri tabanının oluşturulması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ülkemizdeki gözlenen tüm maden yatakları için oluşturulması planlanan veri tabanının da başlangıcı niteliğindedir.
Aplication areas of geographic information systems (GIS) expand day by day and its usage at engineering area also increase. One of the study area of geological engineering is to prepare ore maps in county by mapping of ore deposits. Southeast Anadolu Region is a significant region due to the various ore deposits there. In this study to create input data that provide the digitization of ore maps of counties in the region prepared by M.T.A, the query of data base obtained for each ore by loading at Geographical Information System (GIS) and the interpretation was accomplished. This study is first step for creation of data base file for all ore deposits in the country
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Hacı Alim BARAN,Tamer SEVER,Mehmet Veysel ERMİN,Ahmet DEĞİRMENCİ
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.