Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı : 1 Sayfalar 99 - 113 2019-06-30
GÜVENLİK İLE BÖLGESEL EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ARASINDA: BANGLADEŞ-ÇİN-HİNDİSTAN-MYANMAR (BCIM) EKONOMİK KORİDORU
Kerem GÖKTEN
13 261

Öz BCIM Ekonomik Koridoru, Çin öncülüğünde yürütülen bir ekonomik işbirliği çabasıdır. BCIM, altyapı yatırımlarının öne çıktığı bir girişim olarak görülse de ticari ve kültürel öğeleri de içermektedir. Bu çalışmada BCIM ekonomik koridoru fikrinin ortaya çıkışı, partner ülkeler arasındaki iktisadi ilişkiler üzerinde durulmuştur. Koridorun yaşama geçirilmesi halinde Güney Asya ekonomilerinin kendi içinde bütünleşme düzeyi artacaktır. Bu gelişme Güney Asya alt-bölgesinin küresel ekonomiye daha güçlü eklemlenmesi sonucunu da doğuracaktır. BCIM bu potansiyeline karşın, yavaş ilerleyen, belirgin bir takvimi olmayan bir girişim görünümündedir. Ayrıca BCIM’in uygulanmasının önünde başta güvenlik endişeleri olmak üzere önemli güçlükler vardır.

Anahtar Kelimeler

BCIM Ekonomik Koridoru, Bölgesel Ekonomik İşbirliği, Bağlanırlık, Çin, Güvenlik İkilemi
Asian Development Bank (2019) Integration Indicators https://aric.adb.org/integrationindicators (14.201.2019).
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-1876-2412Yazar: Kerem GÖKTEN (Sorumlu Yazar)Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019


Makalenin Yazarları
Kerem GÖKTEN